Advokat Brynjulf Risnes i samtale med aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i Oslo tingrett. I bakgrunnen Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad
Advokat Brynjulf Risnes i samtale med aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i Oslo tingrett. I bakgrunnen Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad

Forsvarer i straffesak mot Louis Pizza: – Skal arbeidsgivere heretter kontrollere alle med utenlandskklingende navn?

– Live Glesne Kjølstad opptrådte grovt uaktsomt ved å ansette en daglig leder uten lovlig opphold. Louis Pizza må få en høy bot, og jeg mener 500.000 kroner er passende, sa aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i retten onsdag.

Publisert

Opprinnelig ble Louis Pizza ilagt en bot på 25.000 kroner for å ha ansatt flyktningen Sorab Abolfathi. 45-åringen hadde hverken lovlig opphold eller arbeidstillatelse da han var daglig leder ved den lille pizzasjappa på Adamstuen.

Denne boten nektet innehaver og styreleder Live Glesne Kjølstad å vedta. Dermed ble det straffesak mot aksjeselskapet som eier pizzeriaen. Et selskap der Kjølstad er både styreleder og eneste aksjonær.

Brukte kalkulator under prosedyre

Kjølstad sier hun handlet i god tro og ikke visste at Sorab Abolfathi befant seg ulovlig i Norge og uten arbeidstillatelse.

Dette var Kjølstad overbevist om, ettersom pizzabakeren hadde norsk skattekort, norsk personnummer, norsk bankkort med id og norsk bankkonto.

Abolfathi hadde i tillegg registrert seg hos Oslo kommune og bestått etablererprøve, hadde fastlege i Norge og var gått på norsk videregående skole og studert elektrofag.

— Det må reageres strengt og derfor legger jeg frem en påstand om 500.000 kroner i bot, sier aktor Hans Petter Pedersen Skurdal. Foto: Arnsten Linstad
— Det må reageres strengt og derfor legger jeg frem en påstand om 500.000 kroner i bot, sier aktor Hans Petter Pedersen Skurdal. Foto: Arnsten Linstad

Men da rettssaken mot Louis Pizza og styreleder Live Glesne Kjølstad gikk mot slutten onsdag ettermiddag, opplevde de få tilhørerne i tinghusets sal 418 noe svært selsomt.

I sin sluttprosedyre i Oslo tingrett brukte aktor Hans Petter Pedersen Skurdal mobilen som kalkulator. Mens retten og tilhørerne forbauset fulgte med, tastet politiadvokaten seg frem til at 25.000 kroner multiplisert med 20 ville gi en passende bot for Louis Pizza og innehaver Live Glesne Kjølstad.

— Går konkurs med 500.000 i bot

— Botens størrelse må være betydelig. Det må reageres og derfor legger jeg frem en påstand om 500.000 kroner i bot, sa Skurdal etter å ha brukt mobilen som kalkulator under prosedyren.

— Selskapet vil trolig gå konkurs etter en bot på 500.000 kroner. Og når media skriver om dette vil nok andre arbeidsgivere tenke seg om før de ansetter utenlandsk arbeidskraft som ikke har oppholds- og arbeidstillatelse, sa politiadvokaten.

— Jeg hadde aldri vært arbeidsgiver før, og gjorde jo dette kun for å hjelpe Sorab. Dette har vært ren veldedighet fra min side, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad
— Jeg hadde aldri vært arbeidsgiver før, og gjorde jo dette kun for å hjelpe Sorab. Dette har vært ren veldedighet fra min side, sier Live Glesne Kjølstad. Foto: Arnsten Linstad

Da advokat Brynjulf Risnes, som forsvarer Louis Pizza A/S og Live Glesne Kjølstad, holdt sin prosedyre etter aktoratet påpekte han det absurde i Hans Petter Pedersen Skurdals påstand om en bot på en halv million kroner.

— Foretaksstraff i denne størrelsen handler vanligvis om store selskaper der man ofte ikke kan finne ut hvem som har begått en feil. Men her er det ikke slik. Dersom det er begått en feil, er det Live Glesne Kjølstad som har begått den, påpekte Brynjulf Risnes.

— Dette er en absurditet

— Daglig leder Sorab Abolfathi kunne jo ikke gi seg selv sparken for at aksjeselskapet ikke har fulgt loven. Så dette er en absurditet, sa den rutinerte forsvarsadvokaten til aktors påstand om å gi den lille pizzasjappa på Adamstuen 500.000 kroner i bot.

Mye av rettssaken dreide seg om hvorvidt Louis Pizza og styreleder Live Glesne Kjølstad kan ha hatt kjennskap til at Sorab Abolfathi hadde fått jobb etter at det var fattet et endelig vedtak om utvisning fra Norge.

— Jeg ble først kjent med Sorabs søster. Da jeg ble kjent med ham forsøkte jeg først å hjelpe ham med å få en lærlingplass på elektro, ettersom han hadde gått elektrofag på videregående skole, forklarte Live Glesne Kjølstad da hun vitnet.

Det viste seg å være vanskelig å få lærlingplass. Men Abolfathi hadde lang jobberfaring, blant annet som pizzakokk ved en restaurant på Aker Brygge.

Aktor irettesatt av dommeren

— Det var hans idé at jeg skulle starte en pizzarestaurant der han kunne jobbe som kokk, forklarte Kjølstad.

— Hvorfor kunne han ikke starte opp selv, spurte aktor Hans Petter Pedersen Skurdal.

— Han sa han hadde en midlertidig oppholdstillatelse. At han hadde forsøkt å få banken sin til å hjelpe ham...

— Men burde ikke du som arbeidsgiver og styreleder selv sjekke at han hadde arbeids- og oppholdstillatelse, avbrøt aktor Skurdal.

Da brøt rettens administrator, tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid, inn og ba Skurdal slutte med avbrytelser av vitnet.

— Men er vi enige om at det er din plikt som arbeidsgiver å sjekke dette, fortsatte politiadvokaten.

Ny korreks fra dommeren

— Det kan jeg ikke svare på. Er det det? Hvordan gjør man det? spurte Live Glesne Kjølstad i sitt svar.

— Man ringer UDIs servicetelefon og sjekker, svarte aktor Hans Petter Pedersen Skurdal.

Igjen brøt dommer Ertzeid inn og korrigerte politiadvokaten.

— Nå må du la vitnet svare. Dette skal ikke være en diskusjon, sa rettens administrator.

Men aktor Skurdal ville ikke umiddelbart gå med på korreksen fra dommer Aina Mee Ertzeid.

— Dette er viktig, svarte politiadvokaten før han fortsatte.

— Hvordan sjekket du om Abolfathi hadde arbeidstillatelse?

— Jeg sjekket blant annet med regnskapsføreren. Og kontrollerte at det ble betalt skatt. Jeg hadde aldri vært arbeidsgiver før og gjorde jo dette kun for å hjelpe Sorab. Dette har vært ren veldedighet fra min side. Jeg har ikke tatt ut noe utbytte fra selskapet. Og jeg har ikke tatt ut noe lønn, svarte Live Glesne Kjølstad.

Sorab sto i arbeidsregister

— Spurte du om han hadde arbeidstillatelse, fortsatte aktor Hans Petter Pedersen Skurdal.

— Ja, selvfølgelig. Og han lå jo til og med registrert på AA-registeret, arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret, via sin tidligere arbeidsgiver. En dagligvarebutikk ved Aleksander Kiellands plass.

— Derfor var det et sjokk da politiets utlendingsenhet kom og hentet ham ut av pizzasjappa i juli i fjor. Og at han to dager senere ble sendt ut av landet og til Iran der han havnet i fengsel, forklarte styrelederen og innehaveren av Louis Pizza.

— Men burde du ikke ha undersøkt mer, spurte aktor Skurdal.

— Hvis jeg trodde Sorab snakket usant ville jeg jo aldri startet en bedrift med ham. Han var, og er, en venn av meg.

Les også: Økonomiansvarlig på Fattighuset fikk tannlegeregning på 55.820 kroner. Lot Fattighuset betale

Fikk skattekort for 2020 på flukt i Tyrkia

Dermed var det forsvarer Brynjulf Risnes sin tur til å stille Live Glesne Kjølstad spørsmål.

— Hadde Sorab erfaring som pizzabaker?

— Ja, fra to ulike steder, mener jeg å huske. Og mannen min og jeg besøkte ham også på en annen arbeidsplass. Der så vi ham to eller tre ganger.

— Var Sorab registrert som arbeidstaker på denne arbeidsplassen?

— Ja, det var der vi hadde sett ham at han var registrert i AA-registeret da han begynte som daglig leder for Louis Pizza. Nå har han for øvrig fått tilsendt nytt skattekort for 2020, selv om han er kastet ut av landet, forklarte Live Glesne Kjølstad.

Også tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid stilte Kjølstad flere detaljerte spørsmål rundt formalitetene ved ansettelsen av Sorab Abolfathi.

Vitnet på Skype fra ukjent sted i Tyrkia

Igjen kom det frem at han hele tiden hadde gitt inntrykk av å ha arbeidstillatelse i Norge. Med skattekort, norsk personnummer, bankkort med id, bankkonto og godkjent etablererprøve i Oslo kommune.

Sorab Abolfathi vitnet via Skype fra ukjent sted i Tyrkia. Bildet er tatt før retten ble satt onsdag morgen. Foto: Arnsten Linstad
Sorab Abolfathi vitnet via Skype fra ukjent sted i Tyrkia. Bildet er tatt før retten ble satt onsdag morgen. Foto: Arnsten Linstad

Det samme kom frem da regnskapsføreren for Louis Pizza vitnet i retten. Han bekreftet inntrykket av at alt var i sin skjønneste orden.

Først da Sorab Abolfathi selv skulle vitne via Skype fra ukjent oppholdssted i Tyrkia ble det litt forvirring rundt spørsmålet om hvilken informasjon som var gitt om arbeids- og oppholdstillatelse.

Advokat Brynjulf Risnes åpnet med å spørre hvorvidt Abolfathi selv mente han hadde arbeidstillatelse da han ble ansatt som daglig leder for Louis Pizza.

— Fikk arbeidstillatelse i 2010

— Jeg var ikke helt sikker. Men jeg har jobbet andre steder, og da tenkte jeg at jeg hadde tillatelse. Jeg hadde jo vært hos politiet i 2010 og da hadde jeg jo fått brev om at jeg hadde tillatelse, svarte 45-åringen via bildetelefon.

Brevet Abolfathi sikter til er trolig den midlertidige arbeidstillatelsen han fikk innvilget i seks måneder mens en søknad om asyl ble behandlet i 2010.

— Kjølstad sto jo til og med frem i VårtOslo etter at Louis Pizza hadde åpnet. Det er jo ikke særlig lurt dersom hun visste at Sorab ikke hadde arbeidstillatelse, sier advokat Brynjulf Risnes. Live Glesne Kjølstad til høyre. Foto: Arnsten Linstad
— Kjølstad sto jo til og med frem i VårtOslo etter at Louis Pizza hadde åpnet. Det er jo ikke særlig lurt dersom hun visste at Sorab ikke hadde arbeidstillatelse, sier advokat Brynjulf Risnes. Live Glesne Kjølstad til høyre. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg har ikke fått noe brev om at jeg ikke fikk jobbe, la han til.

— Den arbeidstillatelsen var begrenset til seks måneder. Hvorfor trodde du at du kunne jobbe etter det? Søkte du på nytt?

— Nei.

— Men hvorfor trodde du at du da kunne jobbe?

— Fordi jeg fortsatt fikk skattekort. Og jeg var hos UDI og viste iransk id-kort.

Brynjulf Risnes fulgte opp med å spørre om han noen gang hadde vist denne dokumentasjonen til Live Glesne Kjølstad.

Dommer med detaljspørsmål

— Jeg sendte henne navn, fødselsdato, personnummer, skattekort og viste bankkort med id. Jeg hadde jo norsk personnummer og bankkonto, svarte Abolfathi.

Igjen kom det frem i retten at Sorab Abolfathi hadde gått på videregående skole i Oslo, noe man kun kan gjøre med oppholdstillatelse. Og at han hadde fastlege, som også kun tildeles dersom man har gyldig opphold i Norge.

Under utspørringen la Brynjulf Risnes vekt på å få frem ulike momenter ved Sorab Abolfathis liv som sannsynliggjør hvorfor Live Glesne Kjølstad var så sikker på at 45-åringen hun ansatte som pizzakokk og daglig leder hadde arbeidstillatelse.

Tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid hadde også spørsmål til den iranske flyktningen som nå lever i skjul i Tyrkia.

— Var Live Glesne Kjølstad kjent med din utlendingshistorie, ville dommeren vite.

— Nei, nei, hun visste ingen ting.

— Men snakket du med Live Glesne Kjølstad om at du ikke hadde oppholdstillatelse?

— Ja, jeg sa at jeg har ikke oppholdstillatelse, men jeg har arbeidstillatelse, svarte Abolfathi på en tidvis litt hakkete Skype fra Tyrkia.

— Kontrollert to ganger av politiet

— Dette er litt uklart for meg. Hva har du sagt til Live om dette?

— Jeg sa at jeg er i Norge lovlig, og at jeg bare må søke og få en jobb. Jeg sa til Live at jeg ikke har fast opphold i Norge. Men at jeg har lov til å jobbe og til å være her. Og da har Live hele tiden tenkt at jeg er lovlig i Norge, svarte 45-åringen.

— En måned før Louis Pizza åpnet, pusset jeg vinduene på lokalene. Jeg sto ute på fortauet da politiet kom og tok kontroll av meg. Da så de min id og sa at det var ikke noe problem, sa Abolfathi.

Den 45 år gamle flyktningen hevdet også at han en annen gang var blitt kontrollert av politiet i Oslo.

Den kontrollen skjedde da iraneren jobbet i dagligvarebutikken ved Aleksander Kiellands plass. Og at han fikk inntrykk av at alt var i orden da han ikke ble pågrepet, etter at politiet hadde sett hans norske bankkort med id.

— Grovt uaktsomt

Tross all dokumentasjonen om at sannsynligheten er stor for at Live Glesne Kjølstad handlet i god tro og oppfattet det som at Sorab Abolfathi hadde lov til både å jobbe og oppholde seg i Norge, fortsatte aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i sin prosedyre å hevde at styrelederen handlet grovt uaktsomt.

— Botens størrelse må være betydelig. Det må reageres, og derfor legger jeg frem en påstand om 500.000 kroner i bot, sier aktor Hans Petter Pedersen Skurdal. Foto: Arnsten Linstad
— Botens størrelse må være betydelig. Det må reageres, og derfor legger jeg frem en påstand om 500.000 kroner i bot, sier aktor Hans Petter Pedersen Skurdal. Foto: Arnsten Linstad

— Vi fra politiet ser at arbeidstakere som ikke har lov til å arbeide i Norge er et stort problem. Særlig her i Oslo. Jeg mener styreleder Live Glesne Kjølstad skulle ringt UDIs servicetelefon. Hvis man ikke tar den telefonen, er det grovt uaktsomt. Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt, og all denne informasjonen finnes på UDIs nettsider, sa aktoren i prosedyren i Oslo tingrett.

— Det må gå en grense

Forsvarer Brynjulf Risnes kommenterte også aktors påstand om en "undersøkelsesplikt" for arbeidsgivere.

— Det må gå en grense for hvor mye man må kontrollere som arbeidsgiver. Ja, arbeidsgivere kan gjøre en del. Men man kan ikke flytte alt ansvar over på arbeidsgiveren. Spørsmålet er hva Live Glesne Kjølstad som styreleder og arbeidsgiver forsto og visste, sa Risnes i sin prosedyre.

— Det er viktig å merke seg at ansettelsen av Sorab Abolfathi ikke skiller seg fra andre ansettelser. Både Live Glesne Kjølstad, mannen hennes og regnskapsføreren så Sorab på arbeidsplassen han hadde før Louis Pizza ble startet, fortsatte Risnes.

— Live er en svært lovlydig borger

— Han hadde norsk id. Skattekort kunne hentes rutinemessig digitalt fra norske myndigheter. Sorab Abolfathi hadde til og med gått på videregående skole i Oslo.

— Live Glesne Kjølstad spurte til og med hvem i familien som hadde oppholdstillatelse og hvem som ikke hadde det. Vi har med en svært lovlydig borger å gjøre. Regnskapsbyrået foretok sine rutinemessige grep. Sorab Abolfathi gjennomgikk til og med Oslo kommunes etablererkurs for å være lovlig skikket som daglig leder, sa Brynjulf Risnes.

— Vi ber om at Louis Pizza A/S frifinnes i denne saken. Subsidiært behandles på mildest mulig måte, sier advokat Byrnjulf Risnes. Foto: Arnsten Linstad
— Vi ber om at Louis Pizza A/S frifinnes i denne saken. Subsidiært behandles på mildest mulig måte, sier advokat Byrnjulf Risnes. Foto: Arnsten Linstad

— Det eneste som ikke er gjort i denne saken er det aktor mener man skulle gjort. Nemlig å ringe til UDI. Men går det ikke en grense her? Skal arbeidsgivere heretter kontrollere alle med utenlandskklingende navn?

Dom trolig i neste uke

— Slik er ikke loven tenkt. Det blir ut fra bevisbyrden opp til retten å si om Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad har opptrådt sterkt klanderverdig eller uaktsomt. Live sier det aldri blinket noen varsellamper. Hun sto jo til og med frem i VårtOslo etter at Louis Pizza hadde åpnet. Det er jo ikke særlig lurt dersom hun visste at Sorab ikke hadde arbeidstillatelse.

— Derfor ber vi om at Louis Pizza A/S frifinnes i denne saken. Subsidiært behandles på mildest mulig måte, avsluttet advokat Brynjulf Risnes.

Tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid opplyser at dom i saken trolig kommer i løpet av neste uke.

Powered by Labrador CMS