AP i Gamle Oslo ønsker å gjøre om denne gaten, Egedes gate, til skolegård.  Foto: Wikipedia
AP i Gamle Oslo ønsker å gjøre om denne gaten, Egedes gate, til skolegård. Foto: Wikipedia

— AP vil lage skolegård av gatestump i Gamlebyen

Publisert

Gamle Oslo Arbeiderparti går inn for å gjøre gatestumpen Egedes gate om til en større skolegård for Gamlebyen skole.

Elevene på Gamlebyen skole har liten lekeplass i skolegården sin. Den er så trang at friminuttene må tas vekselsvis, og arealet per elev strider klart mot anbefalingene til Oslo kommune og Helsedirektoratet. Mange elever bor i små leiligheter og for en del er skolen eneste sted for fysisk aktivitet.

I dag vedtok Bydelsutvalget i Gamle Oslo forespørselen fra driftsstyret i Gamlebyen skole. Skolen vil utvide uteområdet ved å innlemme gatestumpen Egedes gate. Arbeiderpartiet lokalt støtter forslaget fra driftsstyret helhjertet.

Uteområde i stedet for blindgate

Gamlebyen skole er i vekst. I skolebehovsplanen forventes det en kraftig økning i elevtall på grunn av utbyggingen på Sørenga. I dag er det 330 elever ved skolen, ved full kapasitet har skolen 416 elever. Behovet for større skolegård er dermed skrikende. For oss er det å bytte ut en blindgate med ca 20 parkeringsplasser med et stort og fint uteområde med plass til sykler og ballspill et enkelt regnestykke.

Å gjøre om gatestumpen til skolegård vil gi en dobbel effekt. I tillegg til nytt uteareal vil det lette og trygge elevens tilgang til den grønne Ruinparken som ligger rett over gaten fra skolens inngangsparti.

Håper på støtte fra andre

Elevene er ikke de eneste som vil dra nytte av et større skoleområde. På kvelder og helger bruker folk i nabolaget skolegården til fritidsaktiviteter. Et større, bedre og bilfritt fritidsområde som kobler sammen skolen og Ruinparken vil være til glede for alle som bor i Gamlebyen.

Forslaget trenger ikke være vanskelig å gjennomføre. I dette notatet viser skolen hvordan man kan å løse tilkomst til Bispegården, bolig i Egedes gate 1 og varetransport ved å legge opp til innkjøring fra St. Hallvardsgate.

Som lokalparti vil vi bruke tid og krefter på å få dette gjennomført så raskt som mulig.

Powered by Labrador CMS