Fra Agenda X sin sommerleir 2017. Foto: Samir Madad
Fra Agenda X sin sommerleir 2017. Foto: Samir Madad

– Antirasistisk Senter står overfor en alvorlig økonomisk krise. Vi trenger hjelp

I en tid med økt polarisering, hardere fronter og hatretorikk trenger Antirasistisk Senter å øke sin tilstedeværelse i samfunnet. Ikke minske den.

Publisert

Mange oslofolk opplever at deres tilhørighet i samfunnet er under stadig press. Spesielt urovekkende er det når barn og unge vokser opp med rasisme og etnisk diskriminering som en del av hverdagen.

Antirasistisk Senter tar dette på alvor, både som en støttespiller for dem som utsettes for fordommer og hat og som en arena for alle som er mot rasisme og etnisk diskriminering.

Vi trenger hjelp

I alle sine aktive år har Antirasistisk Senter vært en sentral aktør i kampen mot utenforskap, diskriminering og radikalisering. Men: Fra nyttår vil vi ikke lenger motta midler fra vår største finansieringskilde, Norsk Tipping, noe som gjør at det har kommet en betydelig usikkerhet inn i arbeidet vårt. Vi står overfor en kraftig nedtrapping.

Til tross for at vi har jobbet mye med å erstatte midlene, ser vi ikke en snarlig løsning på den alvorlige økonomiske situasjonen vi er i. Dette bekymrer oss fordi vi vet at det vil få konsekvenser for ungdomsarbeidet vårt og vår kapasitet til å jobbe for et inkluderende samfunn.

Skal vi klare å fortsette arbeidet, trenger vi hjelp. Vi trenger rett og slett at folk ser viktigheten av det arbeidet vi gjør og støtter opp om det ved å bli givere.

Hjelper unge til å få jobb

Agenda X er en ungdomsavdeling under Antirasistisk Senter og har 20-års jubileum i år. Den yngre søsteravdelingen, Jobb X, ble opprettet i 2004, og er i dag 14 år gammel. Om lag 2000 ungdom benytter Antirasistisk Senter hvert år til jobbsøking, konserter, workshops, veiledning, musikkinnspilling, festivaler og debatter. Senteret er godt kjent for ungdom fra hele Oslo.

Deltakere på Jobb X. Foto: Antirasistisk Senter
Deltakere på Jobb X. Foto: Antirasistisk Senter

Agenda X fungerer som et ressurssenter for ungdom, hvorav svært mange av deltakerne har mangfoldsbakgrunn. Avdelingen bidrar til et sosialt rettferdig samfunn, der mangfold er normen. Ungdom her deltar aktivt i ulike kultursatsinger og jobber aktivt mot rasisme og marginalisering.

Antirasistisk Senter er en plass hvor ungdommene kan være seg selv og få støtte og forståelse for det de opplever samt opparbeide seg erfaringer de kan dra nytte av i samfunnsdebatten eller i arbeidslivet.

Økt polarisering og hardere fronter

Jobb X er et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Jobb X jobber med å forebygge utenforskap og barnefattigdom gjennom et bredt kompetansehevende tilbud. Målet er at unge med minoritetsbakgrunn skal få varig tilknytning til arbeidslivet og bli selvstendige. Aktivitetene er gratis.

I tillegg fokuserer avdelingen på å støtte unge i å nå ut offentlig når det gjelder diskriminering på arbeidsmarkedet. Diskrimineringen i rekrutteringsprosesser er betydelig i Norge i dag. Dette bekreftes av Likestillings- og diskrimineringsombudeti en ny rapport og i nyere forskning, ikke minst fra Fafo.

Senteret har mange hundre unge frivillige. I en tid med økt polarisering, hardere fronter i samfunnsdebatten og kraftig hatretorikk overfor enkelte grupper, trenger Antirasistisk Sentrer å øke sin kapasitet.

Vi ser et voksende behov for at vi er en tydelig aktør i norsk offentlighet og håper mange deler det synet og vil kjempe den kampen sammen med oss.

Powered by Labrador CMS