Her er nordlige del av Akersgata snevret inn utenfor Trefoldighetskirken, og nesten helt ferdig.
Her er nordlige del av Akersgata snevret inn utenfor Trefoldighetskirken, og nesten helt ferdig.

Øvre del av Akersgata er ferdig. Men kun 37-bussen får kjøre der

Den nordlige delen av Akersgata måtte endres for å få i gang bygging av det nye regjeringskvartalet. Nå er strekningen forbi Trefoldighetskirken ferdig. Gata er blitt stengt for nesten alle andre kjøretøy enn 37-bussen.

Publisert

Tidligere var Akersgata åpen for biltrafikk i begge retninger. Men i forbindelse med bygging av det nye regjeringskvartalet ble det bestemt at trafikken av sikkerhetsgrunner skulle reduseres kraftig.

— Etterhvert vil nordre del av Akersgata bare være åpen for autorisert biltransport til og fra regjeringskvartalet, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

Har pullerter mot regjeringskvartalet

— Ellers er det åpent for syklister og gående. 37-bussen er den eneste bussen som skal kjøre her, forklarer Weiby.

Etter terrorbomben 22. juli 2011 er sikkerhet blitt mye høyere prioritert. Den delen av Akersgata som passerer regjeringskvartalet blir en del av det som kalles ytre perimeter, med en rad av pullerter.

Pullertene, som er små stolper opp fra gategrunn, skal hindre kjøretøy å komme for nær regjeringskvartalet.

— Det blir nå en prøveperiode på ett år for å se om dette fungerer. Hvis det fungerer godt med pullertene i Akersgata, kommer de andre gatene rundt regjeringskvartalet til å bli bygget på samme måte, sier prosjektleder Fridtjof Myhrene fra firmaet Agaia.

Powered by Labrador CMS