Fra nyåret har byrådet vedtatt en ny finansieringsmodell. Oslo Høyre forstår behovet for endring, men støtter ikke formen den har fått. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Fra nyåret har byrådet vedtatt en ny finansieringsmodell. Oslo Høyre forstår behovet for endring, men støtter ikke formen den har fått. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Rødgrønn ressursfordelingsmodell for videregående skoler kan bli en katastrofe

Vi frykter at en ny finansieringsmodell av Oslos videregående skoler vil redusere pedagogisk frihet og dempe de positive insentivene som følger av elevsatsene.

Publisert

Bystyret vedtok «Ny ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo, og denne trer i kraft allerede fra starten av 2020.

Det er ingen tvil om at endringene i ressursfordelingsmodellen til videregående skoler, som det rødgrønne byrådet nå trumfer gjennom, vil påvirke og få store konsekvenser for den enkelte skole.

Høyre er bekymret for det store frafallet på videregående skoler i Oslo og at det er store forskjeller mellom skolene her. Vi deler byrådets ambisjon om å gjøre endringer i finansieringsmodellen, slik at alle videregående skoler får forsvarlige og forutsigbare rammer.

Betenkelig grep

Her vil vi vise til Deloittes rapport, der det anbefales å avstå fra innføringen av gruppsatser, altså en tildeling basert på grupper, som sånn ca tilsvarer klasser. De anbefaler å beholde dagens elevsatser som grunnfinansiering.

Vi er derfor overrasket over at byrådet har bestilt en finansieringsmodell hvor «hovedvekten av fordelingen skal legge antall grupper på skolen til grunn» (altså gruppesatser).

Det er betenkelig at byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, legger slike føringer for utdanningsetatens utredning av alternativ ressursfordelingsmodell, når det faglige grunnlaget i saken advarer mot dette.

Frykter konsekvensene

Vi frykter at innføringen av gruppesatser vil redusere pedagogisk frihet, komplisere modellen og dempe de positive insentivene som følger av elevsatsene. Vi ønsker derfor ikke å støtte innfasingen av en ny finansieringsmodell med en hovedvekt av gruppefinansiering, før konsekvensene av denne er godt nok utredet.

Oslo Høyre foreslår at i stedet for å endre hele finansieringsmodellen, må budsjettene til skolene med få søkere styrkes på annen måte. Vi støtter anbefalingene i Deloittes rapport om å fortsatt fordele hoveddelen av midlene via elevsatser, men at andelen midler reduseres til fordel for økt individrettet tildeling, og innføring av omstillingsmidler.

Powered by Labrador CMS