Planene til det nye flertallet i bydelsutvalget i Sagene må tolkes som at de gir opp Sagene bad, mener skribenten. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Wikimedia Commons
Planene til det nye flertallet i bydelsutvalget i Sagene må tolkes som at de gir opp Sagene bad, mener skribenten. Foto: Anne-Sophie Ofrim / Wikimedia Commons

– Vage formuleringer og få ambisjoner fra det nye bydelsutvalget i Sagene

Det nye bydelsutvalget skriver at de vil arbeide for å etablere en svømmehall i bydelen. Dette kan ikke bety annet enn at Sagene Bad er å regne som en saga blott.

Publisert

Bydel Sagene har etter valget fått nytt bydelsutvalg, og flertallet fra MDG, AP, SV og R har laget et dokument som sier noe om prioriteringene de neste fire årene.

Etter å ha lest det, er min første tanke at det er lite ambisiøst og preget av mange vage formuleringer med gode intensjoner.

Konkret vil flertallet i det nye bydelsutvalget, bestående av MDG, AP, SV og Rødt, jobbe for flere benker, søppelkasser og toaletter i parkene. Dette står, så vidt jeg husker, også i tilsvarende erklæring fra 2015. Uten at det har gitt synlige resultater så langt.

Bilfri Advokat Dehlis Plass

Bydelsutvalget vil også lage flere møteplasser for folk i bydelen og peker konkret på Advokat Dehlis Plass, som de ønsker at skal bli bilfri. Her er det vel først og fremst bussene på linje 37 og 54 som er hindringen. Men før man gyver løs på rundkjøringen mellom Sagene og Bjølsen, bør man kanskje vurdere å ruste opp Bjølsenparken med utemøbler som innbyr til fellesskap.

Det nye bydelsutvalget skriver videre at de vil arbeide for å etablere en svømmehall i bydelen. Dette kan ikke bety annet enn at Sagene Bad er å regne som en saga blott. Hvor en ny svømmehall skal etableres uten å spise store friarealer, er ikke lett å se.

Lite sies om idretten

Dokumentet sier også at de vil prioritere tilrettelegging for uorganisert idrett. Per i dag foregår det meste som er uorganisert på anleggene til Sagene IF, når disse ikke brukes av klubben eller i regi av Oslo Idrettskrets. Det er ikke ofte man ser gammeldags løkkefotball eller lignende aktiviteter i bydelen. Den slags foregår nesten alltid i følge med foreldre, så her bør i det minste behovet utredes før det settes inn tiltak.

Den organiserte idretten, som har en rekke gratis tilbud til barn og unge etter skoletid og ut over kveldene, er ikke nevnt i dokumentet. Heller ikke er det nevnt hvordan bydelen vil hjelpe til i arbeidet med å holde prisene for ordinær deltakelse så lave som mulig, slik at alle kan bli med. At breddeidrettens sterke fokus på lagånd og samhandling fungerer som en integreringsmaskin for deltakere med til dels veldig forskjellig bakgrunn, ser heller ikke ut til å være reflektert.

Valgets vinner

Når man ser på fordeling av rollene i det nye bydelsutvalget, er det bare å gratulere Sagene AP. Politikk handler som kjent om makt, og den har de brukt godt. Arbeiderpartiet som gikk sterkt tilbake i valget og mistet 40 prosent av plassene i utvalget (fra fem til tre), har fått nestledervervet og to komiteledere.

SV mister nestledervervet, men får en komiteleder, med sine to representanter (samme som sist). Vinnerne MDG og Rødt som begge doblet sin representasjon får, for MDGs del ledervervet, mens Rødt ikke får lede noen av komiteene.

Bismarcks ord om pølser og politikk er neppe tatt ut av løse lufta.

Powered by Labrador CMS