DEBATT

Politiet søker etter gjerningspersoner etter at en gutt på 13 år ble knivstukket ved Haugerudsenteret i Alna bydel i Oslo. Skadeomfanget er ukjent.
Politiet søker etter gjerningspersoner etter at en gutt på 13 år ble knivstukket ved Haugerudsenteret i Alna bydel i Oslo. Skadeomfanget er ukjent.

– Vi skal ikke ha utrygge boområder i Oslo, og det virker som om Raymond Johansen ikke har skjønt alvoret

– Vi mener det bør innføres skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet, skriver Aina Stenersen (FrP) og Adrian Smith Stenberg (FpU).

Publisert

FrPs bystyregruppe og Oslo Øst Fremskrittspartiets Ungdom reagerer sterkt etter at en ung gutt på 13 år på søndag kveld er knivstukket på Haugerud, mellom T-banestasjonen og senteret. Her er det svært mange unge som er involvert, og politiet opplyser om at så mange som 15 og 20 ungdommer løp til alle kanter fra stedet.

Vi skal ikke ha utrygge boområder i Oslo, og det virker som byrådsleder Raymond Johansen faktisk ikke skjønt alvoret enda. Vi ser en økende utrygghet i enkelte områder.

– Følg ekstra med

Ifølge politiets årlige analyse av barne- og ungdomskriminalitet i 2019 er det gutter i alderen 15 til 17 år som står bak den største andelen av straffbare forhold blant mistenkte under 18 år. Det er knyttet bekymring til flere unge.

Frp mener at byrådet har ikke vært flinke nok til å forebygge i enkelte områder. Skolene, herunder lærerne og miljøarbeidere i områdene som har voldsepisoder bør følge ekstra med på elevens oppførsel på skolen, og enkelte av foreldre i områdene bør stille barna sine spørsmål om hvor de var i helgen, og også følge mer med.

– Det bør innføres skjerpet straffesone

Vi mener det bør innføres skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet.

Handlinger som vil kunne falle inn under bestemmelsen om dobbel straff, vil typisk være trusler, hærverk (bilbrann), tagging, vold, bæring av kniv og andre våpen, ran, tyveri, narkotikaomsetning med mer. For mer alvorlige forbrytelser som for eksempel alvorlige voldshendelser med våpen, voldtekt og drap bør det vurderes om handlinger på utsatte steder bør tillegges som et straffeskjerpende moment.

– Mer aktiv bruk av områdeforbud

Det må gjennomføres mer aktiv bruk av områdeforbud og oppholdsforbud for unge kriminelle gjengangere i belastede boligområder. Byrådet i Oslo bør også ha mer innsats på forebygging, og et samarbeid med barnevern, skole og politi ved å gi utvidet adgang til å flytte de mest belastede kriminelle gjengangerne fra kommune, bydel eller skole. Det er også viktig å finne ut av om vi har et generelt ungdomsproblem, eller en integreringsproblem.

Powered by Labrador CMS