DEBATT

De ungdomskriminelle skal lenge i fengsel, samtidig må man også innføre en rekke preventive tiltak, mener Aina Stenersen (FrP) og Adrian Smith Stenberg (FpU).
De ungdomskriminelle skal lenge i fengsel, samtidig må man også innføre en rekke preventive tiltak, mener Aina Stenersen (FrP) og Adrian Smith Stenberg (FpU).

— Effektive tiltak mot ungdomskriminelle er viktig for tryggheten til ofrene og nabolaget

Tirsdag 26. januar er AUF nok en gang ute i media, og som vanlig er ungdomspartiet mer opptatt av å kritisere FrP enn å komme med nye tiltak for en tryggere by, skriver Aina Stenersen (FrP) og Adrian Smith Stenberg (FpU).

Publisert

Fremskrittspartiet tar kriminaliteten på alvor og ønsker en tryggere hovedstad, der man velger offerets side.

Det store flertall barn og unge i Oslo vokser opp i trygge omgivelser med gode skoler, og trygge levekårsforhold. Samtidig har enkelte bydeler store og sammensatte levekårsutfordringer, og har en høyere registret ungdomskriminalitet enn andre bydeler.

Les også: – Sårbare elever i osloskolen roper ikke et varsku her. Pandemien forsterker de sosiale ulikhetene

— 40 prosent økning

Bak enhver voldshendelse er det et offer. Kriminaliteten skal ikke få bre om seg. Man må lytte til de kriminelle. De mener blodig alvor.

I 2019 hadde Konfliktrådet for Oslo-området en økning på 42 prosent i antall saker med ungdomsstraff og oppfølging sammenlignet med 2018. Tall fra Politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, basert på tall fra 1. halvår 2020.

Nettavisen har gjennomgått dommene mot mindreårige som ble avsagt i Oslo tingrett i 2019, og satt søkelys på ungdomskriminalitet og hva som kan gjøres for å bekjempe dette. Tre funn går igjen: De fleste dømte lovbryterne er norske og født i Norge. 87 prosent har navn som indikerer en fremmedspråklig bakgrunn. Et flertall av de domfelte bor på østkanten i Oslo.

— Vi vil ha preventive tiltak

Vi i Fremskrittspartiet ønsker å ta kriminaliteten på alvor. De kriminelle skal lenge i fengsel, samtidig må man også innføre en rekke preventive tiltak. Vi ønsker blant annet økt satsing på Natteravnene, Exit-program, bydelsfedre, skolen, frivilligheten, og idretten, og vi fikk vedtatt minoritetsrådgivere for første gang på ungdomsskolene i revidert budsjett i 2020.

Der Arbeiderpartiet har en liten satsning på kun sommerjobber for ungdom, ønsker vi også fokus på utdannelse, mer praksis på skolen og å hindre drop-out. Det er også nødvendig med mer omfattende innsats mot familie, skole, nærmiljø, i tillegg til ungdommen selv.

De beste tiltakene mot barne- og ungdomskriminalitet brukes for lite, og Arbeiderpartiet må få opp øynene for realiteten i enkelte av våre del-bydeler.

Powered by Labrador CMS