Det er stort engasjementet for skolemat blant Tøyens befolkning. Gratis skolemat vil bidra til bedre helse, bedre konsentrasjon og utjevning av forskjeller. Foto: Roar Vestad, NTB Pluss
Det er stort engasjementet for skolemat blant Tøyens befolkning. Gratis skolemat vil bidra til bedre helse, bedre konsentrasjon og utjevning av forskjeller. Foto: Roar Vestad, NTB Pluss

– Næring gir læring. Hvis vi er tomme i magen, blir vi tomme i hodet

Trivsel og læring henger tett sammen. Bydel Gamle Oslo har store levekårsutfordringer, derfor bør innføring av gratis skolemat starte her.

Publisert

Sliter du med å konsentrere deg når du er sulten? Det er ikke så rart, en mett mage og et stabilt blodsukker er viktig for at vi skal kunne konsentrere oss og ta til oss ny kunnskap.

SV har lenge jobbet for gratis skolemat, og vi ser heldigvis at støtten til dette tiltaket nå øker. Flere skoler i landet har allerede innført gratis skolemat, og i Oslo har vi i denne byrådsperioden innført gratis skolefrukt på en rekke ungdomsskoler.

I Finland og Sverige er skolemat lovbestemt, og de har ingen planer om å melde overgang til den norske matpakka. Av gode grunner.

En rekke tunge aktører som Barneombudet, Utdanningsforbundet og Helsedirektoratet argumenterer for innføring av skolemåltid i Norge. Dette vil bidra til trivsel, læring og til å utjevne forskjeller i byen vår.

Sosialt utjevnende

Vi lever i en by med store forskjeller. For noen er hverdagen store, gode og sunne matpakker.

For andre består nisten av enkel og næringsfattig mat, og kanskje litt for lite for å være nok til en hel skoledag. Noen har ikke nistemat i det hele tatt.

Vi vet at over halvparten av barna på Grønland og Tøyen lever i lavinntektsfamilier. Budsjettene er trange for mange, og gratis skolemat vil lette på den økonomiske byrden. I tillegg vil barna være sikret næringsrik mat i løpet av skoledagen, som vil kunne føre til bedre trivsel og konsentrasjon.

Mange av elevene i vår bydel fullfører ikke videregående skole, gratis skolemat vil være et av mange tiltak for å hindre frafall.

Vi utfordrer andre partier

SV ønsker innføring av gratis skolemat på alle skoler i Oslo. Men vi tenker at det er klokt å starte med noen piloter, og Tøyen skole vil være et naturlig sted å starte.

Vi har god erfaring med å satse på kvalitet på Tøyen skole og i aktivitetsskolen og ser nå at den negative trenden er snudd. Flere foreldre søker seg til Tøyen skole.

Det store engasjementet for skolemat blant Tøyens befolkning gjenspeiles også i skolens FAU (foreldrearbeidsutvalg) og hos ansatte på skolen. På grunn av stort gjennomtrekk av elever har skolen en ustabil økonomisk situasjon, og behovet for sosiale tiltak er derfor ekstra stort.

Gratis skolemat vil bidra til bedre helse, bedre konsentrasjon og utjevning av forskjeller. Heldigvis er det flere partier som nå ser verdien av dette.

Vi utfordrer derfor andre partier til å støtte oss i arbeidet for innføring av gratis skolemat.