Det gule huset i raden til høyre var i kommunens eie, men er nå solgt til Bane Nor. Husene på Hylla er truet av riving dersom jernbanesporene utvides.
Det gule huset i raden til høyre var i kommunens eie, men er nå solgt til Bane Nor. Husene på Hylla er truet av riving dersom jernbanesporene utvides.

Byrådet må redegjøre for salg av verneverdig hus på Hylla: - Snakker ikke kommunen med seg selv?

Mens utvidelse av jernbanen i Brynsbakken er utsatt fikk Bane Nor likevel kjøpe et verneverdig hus av Oslo kommune. Nå ber bystyreflertallet om at byrådet redegjør for hvordan salget kunne skje.

Publisert

Mens plan- og bygningsetaten har midlertidig stanset alt av Bane Nors planlagte riving av hus på Hylla og utvidelse av jernbanespor i Brynsbakken.

Samtidig solgte det kommunale foretaket Boligbygg et verneverdig hus i Enebakkveien til Bane Nor.

— Snakker ikke kommunen med seg selv?

Lokalmiljøet reagerer kraftig, og nå ber samtlige bystyrepartier om en redegjørelse fra byrådet.

— Planen er satt på pause og samtidig selger altså kommunen et verneverdig hus til bane Nor. Snakker ikke kommunen med seg selv? Hva gjør byråden for å sikre at Oslo kommune snakker med en tunge, og at kommunen jobber for lokalmiljøet når byggingen er utsatt, spør bystyrerepresentant Sofia Rana (Rødt).

Mirjam Berg Abrahamsen og Aurelien Darthout kan bli tvuget til å flytte fra Hylla dersom Bane Nor får viljen sin.
Mirjam Berg Abrahamsen og Aurelien Darthout kan bli tvuget til å flytte fra Hylla dersom Bane Nor får viljen sin.

Alle partier i bystyrets byutviklingsutvalg stiller seg bak et krav om en redegjørelse fra byrådet. De vil ha svar på hvordan det kommunalt eide, verneverdige huset i Enebakkveien kunne selges til Bane Nor når plan- og bygningsetaten har satt alt på vent.

— Boligbygg var ikke informert

— Når det gjelder Enebakkveien 48, så er nok det veldig mange reagerer på er nettop det Rødt påpeker; at ulike etater i Oslo kommune ikke snakker sammen. Derfor ønsker vi et notat som redegjør for det salget, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Oslobygg sorterer under næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), som i forrige uke forklarte til VårtOslo hva som hadde skjedd. Nå må hun også redegjøre for bystyret.

— Boligbygg har dessverre ikke vært informert om at planvedtaket er gitt oppsettende virkning, og de har derfor solgt eiendommen i god tro og i samsvar med reguleringsformålet i reguleringsplanen, skrev Evensen i en epost til VårtOslo.

En av dem som har reagert kraftigst etter at salget ble kjent er Hylla-beboer og medlem av aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk", Mirjam Berg Abrahamsen.

— Dette salget er rett og slett en skandale, sier hun til VårtOslo.

— Ikke en akseptabel forklaring

Berg Abrahamsen fester ikke lit til forklaringen fra næringsbyråd Vctoria Marie Evensen, om at Boligbygg ikke var kjent med plan- og bygningsetatens vedtak.

— Det er uforståelig at Boligbygg ikke har fått med seg dette. Det har både stått om saken i media, og vi har hatt dialog med byråden for byutvikling om dette, sier hun.

— Vi vet av dokumenter vi har sett at etater har snakket sammen. Så dette er ikke en akseptabel forklaring fra byråden, mener Berg Abrahamsen.

Dette er det kommunalt eide bygget som nå er solgt til Bane Nor.
Dette er det kommunalt eide bygget som nå er solgt til Bane Nor.

Hylla-beboer Gjermund Granlund mener salget virker direkte umusikalsk fra kommunens side.

Han og andre naboer er nå redd for at kommunen viser vei når det gjelder å selge eiendom, og dermed også avfolker Hylla før Bane Nors utbygging enten blir godkjent eller skrinlegges.

— Med dette salget er Oslo kommune og Boligbygg en aktiv part i Bane Nors ødeleggelse av Hylla. I tillegg vet alle at tomme hus ofte fører til forslumming. Byråden burdet ha stoppet dette salget inntil det eventuelt foreligger en gyldig reguleringsplan, mener Granlund.

Powered by Labrador CMS