Jane Vogt Evensen med det nyfødte barnet sitt på ABC-klinikken. Foto: Privat
Jane Vogt Evensen med det nyfødte barnet sitt på ABC-klinikken. Foto: Privat

Hovedstadens føde- og barseltilbud er i ferd med å raseres. Nylig gravide Jane fra Grunerløkka reagerer sterkt

– Jeg har sykehusskrekk, og ABC-klinikkens omgivelser føltes rolige og hjemlige. Det er utrolig trist om sykehusledelsen får viljen sin og legger ned en sentral del av dette tilbudet, sier Jane Vogt Evensen.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i Kvinneklinikken har gått inn for å kutte drastisk i fødetilbudet ved Ullevål sykehus. Konkret er det ABC-klinikkens oppfølging av gravide under svangerskapet som blir rammet. Det betyr at ABC-klinikken kan bli lagt ned i sin nåværende form.

ABC-klinikken drives etter andre prinsipper enn fødeklinikker flest og følger opp den gravide både under svangerskapet, ved fødselen og i barseltiden. Tilbudet inkluderer fødsel uten medikamentell smertelindring.

– Trist om tilbudet forsvinner

Etter at nyheten om kuttene slapp ut, gikk de tillitsvalgte ved sykehuset ut og flagget stor bekymring for pasientsikkerheten. Men også brukere er bekymret. Blant disse er Jane Vogt Evensen.

– Klinikken fulgte meg tett opp og tok seg tid til å svare på alle spørsmål og bekymringer jeg hadde som førstegangsfødende.

For Jane var det svært viktig med trygge rammer rundt fødselen, og det var viktig for henne å forholde seg til personer hun kjente fra før.

– Jeg har litt sykehusskrekk, og ABC-klinikkens omgivelser føltes rolige og hjemlige. Det er utrolig trist om sykehusledelsen får viljen sin og legger ned dette tilbudet.

– Blåst ut av proporsjoner

Ledelsen ved Kvinneklinikken avdramatiserer:

– Vi må bruke ressursene der hvor det er mest kritisk å få gjort det som skal gjøres. Da er svangerskapskontroll av friske gravide mindre viktig enn å ta seg av kvinner som skal sette i gang fødselen på grunn av komplikasjoner eller fordi de går over tiden, sier klinikkleder ved Kvinneklinikken Bjørn Busundtil NRK.

Han er sjokkert over at kuttene tolkes som at ABC-klinikken skal legges ned.

– Media har kanskje blåst dette litt ut av proporsjoner. Avdelingen skal ikke legges ned. Den skal videreføres. Den er ikke truet på noen måte, sier Busund.

– Jeg tror brukerne kan få like god service på helsestasjonene og hos fastlegene. I tillegg slipper de å reise langt mange ganger i svangerskapet for å møte opp på svangerskapskontroller hos sykehuset, sier Busund.

– ABC-klinikken blir noe annet

Jane Vogt Evensen er ikke enig.

– Dersom sykehusledelsen legger ned en av grunnpilarene ved ABC-klinikken, oppfølgingen under svangerskapet, utgjør det en kjempeforskjell. Da blir det noe helt annet, mener Vogt Evensen, som også er bydelspolitiker for SV på Grünerløkka.

Vogt Evensen er glad i bydelstilbudet til de gravide, men følte seg ikke trygg og ivaretatt før hun kom til ABC-klinikken. For henne var viktig å kjenne stedet og jordmødrene før fødselen.

– Du er forferdelig sårbar

– Du er forferdelig sårbar som førstegangsfødende, og jeg er i tillegg ikke glad i sykehus. ABC-klinikken representerte for meg noe annerledes. De ga meg muligheten til å bli kjent med og bli trygg på omgivelsene før fødsel. Det betyr veldig mye for mange.

Hun er opptatt av at tilbudet må bestå.

– Trygge rammer for svangerskapsoppfølging og fødsler kan ikke måles i kroner og øre. Barsel, svangerskap og fødsel oppleves på ulike måter.