DEBATT

- Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene og Høyre legger ned ABC-klinikken, sier styremedlem for Oslo Unge Venstre, Josefine Køltzow Øvrebø. Her Christina Liljeroth og Ina Gustavsson under demonstrasjon mot nedleggelsen av ABC-enheten.
- Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene og Høyre legger ned ABC-klinikken, sier styremedlem for Oslo Unge Venstre, Josefine Køltzow Øvrebø. Her Christina Liljeroth og Ina Gustavsson under demonstrasjon mot nedleggelsen av ABC-enheten.

– Jeg trodde innskrenkning av kvinners friheter lå i fortiden

Dagen da ABC-klinikken stenger nærmer seg. Dette kan alle Oslos fødende takke Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for. Det er trist å stenge ned et så viktig tilbud. Det bekymrer meg at kvinners frihet til å føde slik de vil, innskrenkes.

Publisert

Høyre har bestemt seg for å samarbeide med regjeringen for å legge ned ABC-klinikken og vender ryggen mot Venstres forslag om å bevare klinikken.

Alle andre stortingspartier er enige med Venstre om at kvinnehelse må satses på, ikke stenges ned. Det er oppsiktsvekkende at kvinners liv og helse kommer bakerst i køen.

Svært populær

Over 37 000 mennesker signerte et opprop for å bevare klinikken. På tross dette velger Høyre, sammen med regjeringspartiene, å stenge klinikken.

Nedleggelsen ble begrunnet med at sykehuset må kutte i pengebruken. Det som bør telle er ikke antall kroner sykehuset har spart, men antallet som har vært fornøyde med sin fødeopplevelse.

Dette bryr verken regjeringspartiene eller Høyre seg om. Vi må begynne å sette enkeltindividet i sentrum, ikke tall.

Skremmende holdning

Oslo Universitetssykehus' direktør, Bjørn Atle Bjørnbeth, har tidligere sagt i et lukket møte om klinikken: «Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål hageby»

ABC-klinikken var et tilbud for alle, uavhengig av utdannelsen din eller hvor du bor. Holdningen fra sykehuset er preget av at kvinner skal være fornøyde bare man overlever. Det er ikke nok. Det er skremmende å se at Høyre og regjeringspartiene deler den holdningen.

Innskrenker kvinners frihet

Oslo universitetssykehus sliter tross alt med at flere jordmødre slutter. Man løser ikke mangelen på jordmødre ved å stenge den eneste avdelingen som rekrutterte og beholdt ansatte.

Ved å stenge et såpass viktig tilbud, forsvinner et helt fagmiljø. Hvordan kan vi tillate at Oslos fødende sitter igjen med et dårligere tilbud enn før?

Det er oppsiktsvekkende å se at regjeringspartiene og Høyre legger ned ABC-klinikken. Dette er et tap for kvinners frihet og helse. Det er skremmende å se at kvinner nok en gang mister sin frihet til å velge selv. Jeg trodde innskrenkning av kvinners friheter lå i fortiden.

Powered by Labrador CMS