Helseminister Bent Høie (H) stilte seg i 2016 bak Helse sør-østs planer om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Helseminister Bent Høie (H) stilte seg i 2016 bak Helse sør-østs planer om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Helse sør-øst: – Nytt sykehus på Ullevål mye dyrere enn Gaustad

Helse sør-øst anslår at det vil koste nær 13 milliarder mer og forsinke prosjektet med sju år om det nye sykehuset blir lagt til Ullevål i stedet for Gaustad.

Publisert

Helseminister Bent Høie (H) vedtok i 2016 helseforetakets plan om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Tirsdag ble den såkalte belysningen av et alternativt storsykehus på Ullevål lagt fram. Helse sør-øst mener Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år, melder Dagens Medisin.

Ferdig først i 2038

Belysningen ble bestilt av helseforetaket i januar etter sterke innsigelser fra tillitsvalgte.

Foretaket skriver videre at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038.

Første fase av utbyggingen vil, ifølge rapporten, koste 45,4 milliarder kroner. Det er 12,8 milliarder kroner mer enn tilsvarende fase for utbygging på Gaustad.

Regnestykket gjelder ikke potensielle inntekter av tomtesalg for noen av alternativene.

Høyhusene var tegnet inn i 60-70 meters høyde, men er nå nedjustert til 42 meter. Illustrasjon: Ratio Architema architects
Høyhusene var tegnet inn i 60-70 meters høyde, men er nå nedjustert til 42 meter. Illustrasjon: Ratio Architema architects

Dyrere og lenger tid

– Rapporten viser således at det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål og at det beste alternativet sannsynligvis vil være å starte en utbygging sør på tomten. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad, vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. sju år), står det i rapporten.

Regjeringspartiene satte tidligere i år foten ned for en full utredning av Ullevål-alternativet. Helse sør-østs plan er å bygge et nytt sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

Uheldig framgangsmåte

Ifølge Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, som er sykehusets ansatte-organisasjoner, ble ikke belysningen på forhånd lagt fram for organisasjonene eller øvrige ansatte. Det mener de er uheldig, opplyser Svein Erik Urstrømmen (sykepleierne), Bjørn Wølstad-Knudsen (Fagforbundet) og Aasmund Magnus Bredeli (Legeforeningen) i en epost til NTB.

– Organisasjonene anser dette som en uheldig framgangsmåte. Det er særlig kritikkverdig at tiltaket igangsettes før de endelige rapportene er fremstilt, behandlet og drøftet internt i sykehuset, skriver de i sitt innspill, og understreker samtidig at de ferdige dokumentene ikke er endelig ferdigstilt.

Rimeligere alternativ

Organisasjonen mener at alternativet som er lagt fram er dyrt, og mener at et annet alternativ, som er lagt fram av en uavhengig ekspertgruppe, burde ha blitt sett på. Dette alternativet peker på at Ullevål-alternativet kan bli langt rimeligere enn Gaustad.

Ekspertgruppen skriver at de har utarbeidet en idéskisse til en alternativ løsning, som de mener vil bli både funksjonelt bedre og minst 20 milliarder kroner rimeligere. I tillegg mener de at alternativet kan bli ferdig langt raskere enn Aker-Gaustad-alternativet.

Rolf Kåresen har sammen med en uavhengig gruppe jobbet fram en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Rolf Kåresen har sammen med en uavhengig gruppe jobbet fram en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det alternativet innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

Powered by Labrador CMS