— Under korona har flere fått forlenget AAP-perioden sin som følge av både utsatt helsebehandling og arbeidsutprøving, sier Thone Nordlund i Nav Oslo.
— Under korona har flere fått forlenget AAP-perioden sin som følge av både utsatt helsebehandling og arbeidsutprøving, sier Thone Nordlund i Nav Oslo.

Stadig flere på arbeidsavklarings-penger i Oslo. Nær halvparten har psykiske lidelser

Nesten halvparten av alle som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav Oslo har psykiske lidelser, viser nye tall. I fjor økte antallet AAP-mottakere i hovedstaden med nesten 6 prosent i forhold til året før.

Publisert

— Oslo har den laveste andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger i landet. Trolig er noe av forklaringen at vi har en relativt ung og dermed friskere befolkning sammenlignet med andre fylker, sier fungerende Nav-direktør i Oslo, Thone Nordlund.

Tall fra Nav Oslo at andelen personer som mottok AAP i fjor økte med 5,8 prosent i forhold til året før.

— Korona har forlenget AAP-periode

Økningen kom særlig første kvartal i fjor, og antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) har ligget stabilt i Oslo siden april 2020.

Ved utgangen av 2021 mottok i alt 15.810 personer med nedsatt arbeidsevne arbeidsavklaringspenger (AAP) i Oslo.

Skjermdump fra Nav Oslo.
Skjermdump fra Nav Oslo.

— Under korona har flere fått forlenget AAP-perioden sin som følge av både utsatt helsebehandling og arbeidsutprøving. Tiltakene og regelverksendringene som ble innført i fjor høst i forbindelse med koronaepidemien, hvor AAP-mottakere fikk forlenget ytelsen, har også ført til at færre har avsluttet ordningen, sier Nordlund.

— Fremover forventer vi en reduksjon i antall nye AAP-mottakere etter hvert som situasjonen på arbeidsmarkedet trolig normaliserer seg i løpet av 2022, og at flere vil bli avklart enten til jobb eller uføretrygd, sier Nav-direktøren i en pressemelding.

Psykiske lidelser dominerer

Her er diagnosegruppene blant personer med nedsatt arbeidsevne som mottar arbeidsavklaringspenger i Oslo:

  • Blant de som mottar AAP ved utgangen av 2021 er det flest med hoveddiagnose psykiske lidelser, totalt 47,5 prosent, fulgt av muskel- og skjelettlidelser tilsvarende 25,6 prosent.
  • Sammenligner vi med samme tid i 2020 ser vi at det er en liten reduksjon i andel med psykiske lidelser fra 49,2 prosent, mens det er en markant økning i andelen med muskel- og skjelettlidelser fra 23,2 prosent.
  • For de andre lidelsene er det bare mindre endringer.
  • I aldersgruppen 50 år og over er muskel-/skjelettlidelser den dominerende diagnosen, med 38,1 prosent.
  • Blant de under 30 år som mottar AAP i Oslo er tre av fire diagnostisert med psykiske lidelser. Fra 2014 har andelen økt fra 68 prosent til 76 prosent i 2021. Flertallet av disse har ulike angst- og depressive lidelser, totalt 29 prosent.

— Mange grunner til at folk står utenfor

Personer med nedsatt arbeidsevne, herunder mottakere av arbeidsavklaringspenger, er en prioritert målgruppe for oppfølging og tiltak fra NAV.

– Vår jobb i NAV handler om å hjelpe de som har behov for bistand til å komme inn i arbeidslivet. Det er mange grunner til at folk står ufrivillig utenfor jobb en periode i livet, for eksempel på grunn av sykdom, mangelfull skolegang eller kompetanse, eller sosiale årsaker, sier Thone Nordlund.

— For å lykkes er NAV helt avhengig av godt samarbeid med den enkelte, med inkluderingsvillige arbeidsgivere og med samarbeidspartnere innen helse- og utdanning. Mulighetene er der når vi finner løsningene sammen, sier Nordlund.

Powered by Labrador CMS