Dokumentasjon på hvordan arbeidsgivere i byggebransjen behandler ansatte, er nettopp levert i en ny rapport fra A-krimsenteret. Bildet er tatt i et byggeområde i Bjørvika i 2014. Illustrasjonsfoto: NTB
Dokumentasjon på hvordan arbeidsgivere i byggebransjen behandler ansatte, er nettopp levert i en ny rapport fra A-krimsenteret. Bildet er tatt i et byggeområde i Bjørvika i 2014. Illustrasjonsfoto: NTB

Ny rapport: Bygningsarbeidere i Oslo tilbys uverdige boforhold og overvåkes døgnet rundt

Rapport viser at alle de 29 aktørene i byggebransjen som ble kontrollert, lar ansatte bo under uverdige forhold. Kjellere blir brukt til boliger og mange har verken dusj eller toalett. Rapporten beskriver også rent slavearbeid. Fagforening vil ha flere aksjoner.

Publisert

En omfattende rapport fra A-krimsenteret i Oslo avslører hvordan 29 aktører i Oslo og Viken «utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.»

Det er menn i alderen 30–49 år, hovedsakelig EØS-borgere fra Øst-Europa som er ofre for disse uverdige boforholdene.

— Det er avdekket uforsvarlig innkvartering hos samtlige virksomheter som er kontrollert, heter det i rapporten.

Overvåket døgnet rundt

I en av bedriftene forteller ansatte at de må bo på samme soverom som arbeidsgiveren, og at de er overvåket døgnet rundt. Andre må bo i hus som er under totalrenovering, i kjellere og andre bygninger som ikke er godkjent som boliger. Ansatte forteller at de ikke har tilgang til toalett, dusj eller varmt vann der de bor.

På kontrollene avdekket man også feil ved elektriske anlegg i arbeiderboligene samt manglende brannslukkingsutstyr mange steder.

Det er også avdekket flere brudd på bestemmelsen om innkvartering i covid-19-forskriften, heter det i rapporten.

Stjeler fra ansatte

A-krimsenteret beskriver også at arbeidsgiverne stjeler lønn fra de ansatte. De finner brudd på allmenngjort lønn, brudd på overtidsbestemmelsene, manglende utbetaling av feriepenger og manglende lønn ved sykdom. En arbeidstaker hadde jobbet ulovlig lange arbeidsdager i fire måneder uten å ha mottatt lønn.

Andre får ikke betalt for alle timene de jobber. A-krimsenteret finner også flere som rett og slett jobber som slaver, som ikke får utbetalt lønn.

— Vi må ha flere aksjoner som setter disse trusselaktørene ut av spill, sier leder i Bygningsarbeidernes fagforening, Joachim Espe.
— Vi må ha flere aksjoner som setter disse trusselaktørene ut av spill, sier leder i Bygningsarbeidernes fagforening, Joachim Espe.

Savner flere verktøy i bekjempelsen

Joachim Espe, leder for Bygningsarbeidernes fagforening, sier til VårtOslo at rapporten tegner et bilde de kjenner seg igjen i.

— Lønnstjuveri i kombinasjon med fiktiv høy husleie for dårlige boforhold er et utbredt problem. Nå har A-krimsentrene gjort en god jobb med å kartlegge sentrale trusselaktører, disse utgjør et stort samfunnsproblem, både for arbeidstakere som rammes direkte, men også for lovlydige atbeidsgivere som utkonkurreres, sier Espe.

Bygningsarbeidernes fagforening savner flere verktøy til å gå etter pengene til de kriminelle, understreker Espe.

— Vi må ha flere aksjoner som setter disse trusselaktørene ut av spill. Vi må også se på mulighetene for å straffe de som benytter seg av de kriminelle aktørene, men som burde visst bedre, sier Espe, som også er nestleder i styret i Fair Play Bygg Oslo.

Tap av personlig verdighet

Sporadisk eller manglende lønnsslipp gjør det vanskelig å holde kontroll på hvor mye du skal ha i lønn. I andre bedrifter mangler arbeidsgiver fortløpende oversikt over hvor mye arbeidstakeren jobber.

Rapporten viser at utnyttelsen av arbeidstakere skjer i ulike former og ulik grad av alvorlighet.

— For den enkelte arbeidstaker kan utnyttelsen føre til økonomisk tap og tap av personlig verdighet og integritet. Noen arbeidstakere opplever også at arbeidsmiljøet, og i noen tilfeller også boforhold, kan medføre fare for liv og helse, oppsummerer A-krimsenteret.

Bransjen omsetter for 150 millioner

Alt dette kommer fram i en omfattende dokumentasjon på forholdene i byggebransjen, en bransje som omsetter for 150 milliarder kroner årlig.

Det er også ansatte som er EØS-borgere fra Sør-Europa og undersøkelsen beskriver ansatte som er det man kaller tredjelandsborgere, det vil si at de ikke kommer fra EØS-land eller land som er omfattet av EFTA-avtalen.

A-krimsenteret jobber tverrfaglig mot arbeidskriminalitet og består av medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten. Bygg- og anleggsbransjen regnes av A-krimsenteret som en risikobransje for arbeidslivskriminalitet.

«Det er en konkurranseutsatt bransje med høy etterspørsel etter billig arbeidskraft. I en undersøkelse foretatt av Byggenæringens Landsforening ble det anslått at cirka en tredel av dem som utførte arbeid i bygge- bransjen i 2019 var utenlandske, heter det i rapporten «Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Viken.»

Powered by Labrador CMS