Innvandrerne er utelatt fra 17. mai-komiteen. Foto: Morten F. / Flickr
Innvandrerne er utelatt fra 17. mai-komiteen. Foto: Morten F. / Flickr

— Hvordan er det mulig for 17. mai-komiteen å «glemme» innvandrerne?

Publisert

Det er en merkelig "forglemmelse" bystyret har gjort seg skyldig i. 17. mai er en dag for å vise interesse og respekt for andre folkegrupper.

Da jeg hørte at sammensetningen av Oslos 17. mai-komité i år bare består av såkalte "etniske nordmenn", ble jeg både sjokkert og sint, må jeg innrømme. I en tid da spørsmålet om hvem som kan tillate seg å være "norsk" blir debattert som aldri før, i en tid da flyktninger og innvandrere opplever stadig kritikk og mistenkeliggjøring, mener jeg politikerne har et særlig stort ansvar for å demme opp for negative holdninger.

Hvem vil vi være?

17. mai er den mest symbolladde dagen og tradisjonen vi har som nasjon, der vi viser hvem vi er og hvem vi vil være. Begrunnelsen for at minoritetene våre skal være representert i 17. mai-komiteen, er selvfølgelig at de utgjør en vesentlig del av Oslos befolkning. Deres deltakelse er dessuten et viktig ledd i integreringen og forebygging av såkalte parallellsamfunn.

Migranter banker på døra vår

I dag har over 30 prosent av Oslos innbyggere en annen kulturell bakgrunn enn norsk. Dette mener jeg er en stor ressurs vi skal være stolte av å vise frem. Det er en merkelig "forglemmelse" bystyret her har gjort seg skyldige i. Hvordan er det mulig, i 2017, når en så stor bølge av migranter banker på Europas dør og minner oss på at vi ikke lever i et lukket samfunn med stengte dører mot verden?

Vi må inkludere innvandrerne

17. mai gir oss en glimrende anledning til å vise interesse og respekt for andre folkegrupper, som også bor her. De er våre naboer, de er våre venner og de er kommet for å bli. At de skal delta på en slik dag, anser jeg som en selvfølge.

Denne anledningen kan ikke Oslos bystyre bare "glemme". Og selv om det for dette årets 17. mai-komité er vanskelig å velge noen inn helt på tampen, mener jeg man på en eller annen måte må invitere våre innvandrere inn og markere deres selvsagte deltagelse til hovedstadens fest – om enn bare på en symbolsk måte. Symboler er viktige!

Powered by Labrador CMS