#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Petter Eide. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen
Petter Eide. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Petter Eide (SV) vil jobbe for en bedre integrering i Oslo ved å få slutt på kontantstøtteordningen

Publisert

Oslo-kandidaten vil kjempe med nebb og klør mot en ytterligere delt hovedstad, gjennom blant annet å gjøre barnehage billigere og AKS gratis. 

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Petter Eide er andrekandidat for SV i Oslo. Vi spurte han hva han og partiet hans har gjort for byen de fire siste årene, og hva han vil gjøre hvis han blir valgt inn på Stortinget i årets valg.

Eide har vært medlem i SV siden 1983, og arbeider nå i Conow kompetansesenter for internasjonale relasjoner, hvor han rådgiver virksomheter om menneskerettigheter, freds- og sikkerhetspolitikk og bistand.

Har foreslått ny skattepolitikk

— Hva har du og partiet ditt gjort for Oslo i fireårsperioden på Stortinget som har gått?

— Det som har vært det viktigste for oss er å styrke kollektivtrafikken i Oslo, som har vært et samarbeid mellom Stortinget og Rådhuset. I nasjonal transportplan har vi foreslått å få på plass en trikk til Tosenhagen, bedre signal- og styringssystem til t-banen, og jobbet for å få penger til ny t-banetunell. Vi har vært aktive motstandere av E18-utbygging.

– Oslo er den byen i landet med størst forskjeller, både i inntekt og formue, fra øst til vest i byen. Denne regjeringens skatteløsninger har gjort at de som har minst har fått mindre. Vi vil beskatte den rikeste delen av befolkningen til fordel for den fattigste, og har lagt inn forslag om en ny skattepolitikk. Men vi har vært i mindretall, og da er det vanskelig å få gjennomslag. 

Vil fjerne kontaktstøtteordningen

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt inn på Stortinget?

— Jeg kommer til å jobbe mest med utenrikspolitikk og asylpolitikk, og mitt personlige fokus vil være mest på å få til en god integrering. Jeg er veldig glad i den multikulturelle byen og mangfoldet i Oslo. Jeg vil kjempe med nebb og klør mot en ytterligere delt by, og mot for eksempel lovforslag som vil pålegge muslimske kvinner hvordan de skal gå kledd.  

— For å få en bedre integrering vil jeg jobbe for at vi må få en slutt på kontantstøtteordningen, sånn at vi får flere barn i barnehage, og at barn i Osloskolen lærer seg norsk. Folk må komme raskt ut i arbeid, barnehage må bli billigere og AKS, som er Oslos skolefritidsordning, skal være gratis. For integrering og å begrense polarisering mellom befolkningsgrupper i byen er språkopplæring også veldig viktig. Jeg er opptatt av at vi må ha en politikk som går ut på at vi skal ha respekt for hverandre.

— Ellers vil jeg jobbe for at vi på Stortinget bistår økonomisk i områdesatsingene i byen.

— Vi må få en mer offensiv integrering

— Hva mener du er viktigst for Oslo fremover?

— Det er to ting jeg mener er veldig viktig for Oslo – det første er å få en enda større satsning på kollektivtrafikk. Hvis man bor innenfor ring 3 skal det ikke være nødvendig å ha bil. Vi vil ha en ny jernbanetunnel, ny t-banetunnel og tverrgående t-banelinjer som forener linjene i Oslo øst. På sikt skal jo Oslo bli en nullutslippshovedstad.

— Det andre som er veldig viktig er å få gjort noe med at byen er så delt økonomisk. Det er ti års forskjell i forventet levealder mellom Øst og Vest i Oslo, og det er klart at vi må gjøre noe med det. Vi må få til en mer offensiv integrering av innvandrere. 

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har vært i Oslo og nærområdene i sommer. Jeg har hytte i Nordmarka, og har brukt veldig mye tid her. Oslomarka er mitt viktigste rekreasjonsområde! 

Powered by Labrador CMS