Valkyriegata 1
Byggingen av et nytt kjøpesenter i Valkyriegata 1-3 skaper trøbbel mellom utbygger og byantikvaren. Foto: Wikimedia Commons

Utbygger av kjøpesenter på Majorstua: – Byantikvaren sår tvil om vår troverdighet

Utbyggeren av kjøpesenteret i Valkyriegata mener seg urettferdig behandlet av byantikvaren. — De sprer bekymringer og sår tvil om vår troverdighet.

I går omtalte VårtOslo sprekkdannelser som har oppstått i verneverdige bygårder som et resultat av kjøpesenterutbyggingen på Valkyrie plass. Nå mener utbyggeren seg dårlig behandlet av byantikvaren i saken.

I et brev VårtOslo har fått tilgang til, er Marianne Tvenge i Valkyrien Utvikling sterkt kritisk til byantikvarens håndtering av saken.

— Hadde Byantikvaren tatt kontakt med oss eller entreprenøren direkte, kunne vi belyst og oppklart samtlige av deres bekymringer og spørsmål. l stedet velger man å spre bekymringer, samtidig som det sås tvil om vår troverdighet både hos Plan- og bygningsetaten og fylkesmannen, skriver Tvenge.

Taust fra byantikvaren

Valkyren Utvikling har ikke kjent til byantikvarens bekymringer før utbyggeren ved en tilfeldighet kom over e-poster mellom byantikvaren og Plan- og bygg, ifølge brevet til Tvengen. Dette er en praksis hun setter spørsmålstegn ved.

— Vi stiller oss undrende til at byantikvaren velger å sende varsler til så mange involverte uten å verken ta kontakt med oss eller entreprenøren. Vi er heller ikke satt på kopi eller gjort oppmerksomme på korrespondansen, utdyper hun.

Marianne Tvenge
Marianne Tvenge i Valkyrien Utvikling reagerer sterkt på byantikvarens fremferd i utbyggingssaken på Valkyrie plass. Foto: Fram Eiendom

Valkyrien Utvkling reagerer også på at byantikvaren videreformidler det de karakteriserer som udokumenterte påstander fra en enkelt nabo, som de mener har vært mot utbyggingsprosjektet i en årrekke.

— Vi har forståelse for at byantikvaren har fokus på å unngå skader på eksisterende, verneverdige bygg og at de ivaretar deres rolle i forhold til dette med varsling til rette instanser. Vi vil dog i fremtiden oppfordre også til å ta direkte kontakt med oss som utbygger eller entreprenøren, slik at dere får mest mulig info om de faktiske forhold før dere går så bredt ut med både antydninger og beskyldninger, skriver Tvenge.

Ingen vilje til dialog

I brevet reagerer Tvenge på at det, fra deres ståsted, virker som det har vært liten eller ingen vilje til dialog verken fra Plan- og bygg eller Byantikvaren.

— Valkyrien Utvikling har brukt meget lang tid på å komme frem til et prosjekt vi mener vil bli et foregangseksempel på hvordan man kan få til en storstilt bevaring av verneverdig bebyggelse, samtidig som man lager et attraktivt og levende prosjekt til glede for beboere og området, understreker hun.

— Prosjektet vil bli meget synlig i bybildet og vi har derfor gjentatte ganger etterlyst dialog men de berørte myndigheter, da vi veldig gjerne skulle sett at man i fellesskap kom frem til gode løsninger.

Byantikvaren: — Vi har fulgt vanlige prosedyrer

Byantikvaren har bare videresendt bekymringsmeldinger til Plan- og bygg, ifølge avdelingsleder for område vest hos byantikvaren, Morten Stige.

— Vi har ikke noen myndighet i slike saker, og har derfor bare videreformidlet bekymringer vi har hatt til riktig myndighet, sier Stige til VårtOslo.

Han understreker at videresendelsen er gjort på vanlig måte, gjennom offentlig brev, og at tredjepart har fått tilgang til disse opplysningene gjennom normal innsynsrett.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer