Isfiske_oslofjorden
Det blir fortsatt lov til å fisk torsk på vinteren, men ikke på torskens gyteplasser. Foto: Svein Erik Peersen

Torsken fredes i mesteparten av Oslofjorden. Men isfiske tillates i Bunnefjorden og Vestfjorden

Fredningssonen for torsk i indre Oslofjord blir ikke like stor som først antatt. Men på øyene utenfor Oslo og på Bygdøy blir fiske etter alle arter, unntatt sjøørret, forbudt fra nyttår til 1. mai neste år.

Fiskeridepartementet innfører flere tiltak for å bedre situasjonen for torsken i Oslofjorden. Det blir opprettet en fredningssone for torsk i fjorden.

Innenfor fredningssonen blir torsken fredet hele året. Dessuten blir det fra og med 2019 forbudt å fiske i fredningssonen etter alle andre arter, med unntak av sjøørret, i perioden fra 1. januar til 1.mai.

— Må beskytte gyting

Fredningssonen er redusert fra det opprinnelige forslaget. Nå blir det fiske som før i Bunnefjorden og i Vestfjorden utenfor Sandvika. Men Bygdøy og øyene rett utenfor Oslo ligger i torskens gyteområder, og blir liggende inne i fredningssonen.

— Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres. Områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Innenfor det skraverte området blir torsken fredet hele året. I gytetiden til torsken, fra nyttår til 1.mai, er alt fiske forbudt i området. Unntaket er fiske etter sjøørret. Illustrasjon: NJFF

— Dette er en gladmelding for oss i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Det opprinnelige forslaget var alt for omfattende. Vi ser med glede på at Fiskeriministeren har lyttet til våre ønsker om å la fjorden fortsatt være tilgjengelig isfiske, sier Line Lillebø Osfoss, fylkesleder i NJFF.

Torskebestand historisk lav

line osfoss
Leder i Norges jeger- og fiskerforbund avdeling (NJFF) Oslo, Line Lillebø Osfoss er glad for at fiskeriministeren lyttet til rådene han fikk fra NJFF. Foto Vegard Veberg

NJFF har 5.000 medlemmer i Oslo, og forbundet har vært høringsinstans i saken.

Torskebestanden i Oslofjorden er på et historisk lavt nivå. Så lite torsk har det blitt i Oslofjorden at forskere har vanskelig med å få tak i torsk for å undersøke innholdet av giftstoffer i fisken.

— Vi syntes det var for drastisk å stenge av hele fjorden i vinterhalvåret i tilfelle noen skulle få en torsk på kroken. Bunnefjorden og Vestfjorden utenfor Sandvika er svært populære isfiskeplasser. sier Lillebø Osfoss.

Isfiske på fjorden, har vært, og er fortsatt et fiske som rekrutterer mange nybegynnere, både barn og voksne.

— Sender takk til fiskeriministeren

— Dette er en gledens dag. Det var en reell bekymring for at Oslos innbyggere ikke lenger kunne bruke fjorden til isfiske. Mange tusen tar med seg ungene på isfiske på vinteren. Å fiske på isen er et lavterskeltilbud som er en fin inngangsport til både det å være ute og å lære om hvor maten vår kommer fra, sier Line Lillebø Osfoss.

Torsk
På Bygdøy, som ligger nær torskens gyteområder, blir torsken fredet hele året. Skulle du få en torsk, må du slippe den ut i fjorden igjen. Foto: Anders Høilund

— Nå oppfordrer vi alle til å nyte fine dager på isen også de neste vintrene, og sender en takk til fiskeriministeren for god håndtering av denne saken, sier NJFF-lederen i Oslo.

– Jeg har også hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en god måte, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer