Tag: Wenche Adele Reiten

Pasienthotellet på Ullevål kan bli stengt på grunn av sykepleierstreiken

Konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel står fortsatt uløst, én uke etter at 55 sykepleiere ble tatt ut i streik...