Tag: Villa Enerhaugen

Hos bybonden på Losæter får yngre med demens utløp for sin arbeidstrang

Yngre personer med demens får livsglede når de får en hakke i hånda hos bybonden. Her bygger de terrasser, flytter jord, sår og komposterer. I sansehagen...

— Vi kan gjøre så mye mer for de demente, sier en av Norges...

Anne Kari Hoel på Tøyen er en av Norges få psykologer som hjelper demente og deres pårørende. Hun opplever pasienter som gråter i lettelse. --...

Pårørende kåret Villa Enerhaugen til Oslos beste sykehjem

  Villa Enerhaugen er gjennom sykehjemsetatens brukerundersøkelse for 2016 kåret til Oslo beste sykehjem. I brukerundersøkelsen fra sykehjemsetaten i Oslo kommune, får beboere og pårørende får...