Tag: velferdsetaten

Ny rusrapport: 512 personer med rus helt bostedsløse i Oslo

Tallene er basert på at Oslo kommune velferdsetaten har i 2019 kartlagt 3968 personer som mottar tjenester på bakgrunn av rusproblemer. Riktig ressursbruk? -- Det er...

– I begynnelsen, da jeg ble rusfri, snek jeg meg rundt i byen. Nå...

En jobb- og fritidsmesse slår an for dem som ønsker et meningsfullt liv uten rus. Denne uken gikk årets utgave av Fyll Dagene 2019...

— Oslo kommune tar ansvar for tilbakebetaling av urettmessig innkrevd egenandel fra rusavhengige

I et innlegg i VårtOslo hevder Kennet Arctander Johansen og Fredrik Nilsson at Oslo kommune ikke gjør nok for å tilbakebetale det som eventuelt er innbetalt...

Rusavhengige i Oslo får tilbakebetalt feilaktig innkrevd egenandel. Kommunen har satt av 45 millioner

Oslo kommune har i strid med en forskrift fra 2012 krevd inn penger fra rusavhengige for opphold på velferdsetatens institusjoner. -- Vi skal gjennomgå alle innbetalinger...

— Frelsesarmeen og Jobben gir hver dag 60 personer en verdig hverdag

Jobben gir hver dag 60 personer en verdig hverdag hvor noen venter på deg for at du skal på arbeid og heve din fortjente...

Rusinstitusjonen P22 har lange ventelister. Likevel sier det rødgrønne byrådet opp kontrakten

I over 30 år har institusjonen P22 hatt et godt forhold til Oslo kommune innen rusomsorgen. I 2016 vant virksomheten et anbud med tilbud...

— Heroin i Oslo kan være forurenset med resistent bakterie

-- Heroinbrukere som får en infeksjon i form av en rød hevelse rundt stikkstedet, bør oppsøke helsehjelp. Dersom de er blitt smittet av bakterien...

Sårbare kvinner rammes i budsjettforslaget til byrådet

– Gang på gang fortelles vi gjennom budsjettforslag at våre klienter og vår hjelp til dem er mindre verdifull og bør nedprioriteres. Byrådspartiene liker...

Barn i Urtegata får ikke gå ut på kvelden på grunn av narkomiljøet utenfor

Siden slutten av 1800-tallet har Frelsesarméen tilbudt mat og nødvendig hjelp til vanskeligstilte i Urtegata på Grønland. Men de siste 10-15 årene har miljøet...

Rusbrukerne i Storgata får snart en ny sjef på Prindsen mottakssenter. Se søkerlisten

Prindsen mottakssenter i Storgata tilbyr rusavhengige akuttovernatting, helsetjenester, utdeling av smittvernsutstyr og sprøyterom. Og de hjelper rusavhengige videre til et mer permanent hjelpetilbud. «Rus og...

Leieboerforeningen: – Byrådet setter det boligsosiale arbeidet kraftig tilbake

Leieboerforeningen får sitt kommunale driftstilskudd mer enn halvert i årets budsjettforslag. Nå frykter foreningen for det boligsosiale arbeidet i Oslo. I forslaget til Oslo-budsjett for...