Tag: vann- og avløpsetaten

Drikkevannet må fortsatt kokes i deler av Oslo

Det er tatt nye prøver, og de viser ingen bakterier eller parasitter. Drikkevannet må imidlertid fortsatt kokes i påvente av nye prøver, ifølge Oslo kommune. Vann- og...

Vann- og avløpsetaten ber nok en gang folk på Etterstad, Helsfyr og Teisen å...

«Kokeanbefalingen gis på bakgrunn av funn av parasitten Giardia på ett av våre faste prøvepunkt» skriver vann- og avløpsetaten. De har ikke gjort funn av...

Ny stor vannlekkasje på Sagene. Under reparasjon etter gårsdagens lekkasje sprakk ny vannledning

Igjen var det trolig på grunn av gravearbeider i området lekkasjen oppsto. Jordmasse som ble gravd ut for å reparere den store vannlekkasjen i...

– Folk kan få brunt vann i springen etter vannlekkasjen på Voldsløkka

Nå varsler også vann- og avløpsetaten at folk kan få brunt vann i springen etter lekkasjen på hovedledningen ved Voldsløkka mandag ettermiddag. -- Det er...

Folk på Etterstad, Teisen og Helsfyr trenger ikke koke vannet lenger

Resultatene fra prøvene 13. og 14. januar viser ingen bakteriefunn og vannet er nå trygt å drikke. Årsaken til at kommunen anbefalte å koke...

Hvorfor har vannet i Hovinbekken plutselig blitt farget grønt?

Det samler seg mye vann i en byggegrop på Ensjø. Vann- og avløpsetaten i kommunen vil finne ut om det stammer fra Hovinbekken, eller om...

Beboere på Teisen og Etterstad bes koke vannet etter bakteriefunn

-- Årsaken til at vi anbefaler å koke drikkevannet er funn av bakterietypen Clostridium perfringens. Ved slike hendelser varsler vi om kokeanbefaling rutinemessig ifølge...

– Det er skuffende at politikerne i Oslo ikke ruster opp vann- og avløpsforholdene...

Det er overraskende og skuffende at politikerne i Oslo ikke ser at behovet for modernisering og opprustning av vann- og avløpsforholdene på hytteøyene nå...

Fettet fra Oslos julebord kan samles inn og brukes til biodrivstoff

Alle serveringssteder i Oslo skal ha en fettutskiller. Den hindrer at fett bli avleiret i avløpsrørene. Fettutskiller er ikke et spesielt lekkert navn, men...

Jula er høytid også for rottene. Heller du ribbefettet i vasken, blir det delikatesse...

At vi mennesker, katter og hunder er på konstant rottejakt, har gjort at bare de smarteste rottene overlever. Den største bekymringen med rottene, er...

– Falsk polarisering fra Venstre om vannforsyningen i Oslo

Oslo trenger ny vannforsyning, og vi i Rødt er glade for at jobben med dette nå kan starte. Vi skulle, som alle andre, ønske...

Opposisjonen i bystyret kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Lan Marie Berg

– Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere...