Tag: ungdomsskole

— Tenk om vi kunne brukt alle disse timene med dugnad og forberedelser til...

Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Kommunen og skolen kan derfor ikke kreve at elevene eller foresatte dekker utgifter til aktiviteter. Dette følger av opplæringsloven. Men klasseturer...