Tag: Trude Isaksen

Skadedyr funnet i veggene hos plan- og bygningsetaten i Vahls gate

-- Ja, det er dessverre registrert skjeggkre. Huseier Entra har satt opp feller, og det er gjort funn flere steder i bygget, sier plan- og...

Plan- og bygningsetaten sendte brev med beklagelse til 1100 personer. Men brevet inneholdt en...

I påsken publiserte plan- og bygningsetaten to nabolister på sin nettside, med 1100 navn som inneholdt fødselsnumrene og adressene til disse. Folks personnummer skal...

Over ett tusen Oslo-folk fikk sine personnumre lagt åpent ut på kommunens nettsider

-- Dette er sterkt beklagelig. Vi sender nå brev til alle berørte og beklager. Dette er en menneskelig svikt hos oss, og det er...