Tag: Torunn Carlsson

Elevene ved Oslo Kulturskole har smykket ut byggegjerdene i Birkelunden

Den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har pågått siden i februar, og området er lite pent. Men for å gjøre området litt mer...

Fra i dag er den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i gang

– Både gata, trikkeskinner, fortau, overvannshåndteringen og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Det innebærer støyende arbeider og redusert fremkommelighet i perioden, sier...

To av de mest nedslitte sentrumsgatene får nå et løft. Bystyret har bevilget 1...

Mot slutten av året starter bymiljøetaten et omfattende arbeid som vil gå over flere år. Først ut er Storgata. Deretter følger Thorvald Meyers gate...