Tag: Tinkern

Ruter ønsker trikkerute rett gjennom folkekjær park på Skillebekk

Ruter ønsker å opprette en ny trikkerute de kaller fjordtrikken. Som en del av planen vil Ruter legge trikkespor gjennom vestre del av Tinkern, en...