Tag: tilreisende bostedsløse

– Utlendinger som vil til Norge, må oppfylle visse kriterier. Ellers må de reise...

Hvem har ansvaret for tilreisende bostedsløse fra EØS og EU som kommer til Norge og ikke kan forsørge seg selv? «Oslo kommune bør opprette flere...

– Oslo kommune bør opprette flere sengeplasser for tilreisende bostedsløse

Bystyrets nye tiltak for tilreisende bostedsløse strekker ikke til. Skal vi unngå at folk sover i marka eller i parkene, må vi opprette flere...