Tag: taushetsplikt

Søksmålet med personlige helseopplysninger lå åpent på Oslo kommunes sider

I dokumentet fra kvinnen som er sagt opp, blir over 30 ansatte i kommunen navngitt. En av personene, en kvinne, fikk både personnummeret sitt,...

Politiet vil fengsle mindreårige tenåringer i Oslo som er kriminelle gjengangere

Uttalelsen fra Oslo-politiets leder av påtaleenheten falt under et fellesmøte om unge, kriminelle gjengangere i rådhuset. Et møte i regi av byrådet, der flere...