Tag: Stine Evjen

Naboene sa fra om hvordan de ønsker Olafiagangen på Grønland skal bli et godt...

Som en del av områdeløftet på Grønland skal Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo utvikle Olafiagangen. Målet er å skape en trygg og god møteplass...