Tag: Stemmerett

Også rusavhengige, fattige og syke har stemmerett

Hvem kan stemme? Og hva innebærer kravet om å vise legitimasjon for å avgi stemmen sin? Langvarig bystyrepolitiker Ivar Johansen gir en oppklaring på...