Tag: Statsbygg

Startsignal for bygging av nytt Vikingtidsmuseum

Arbeidet går ut på å pusse opp det eksisterende vikingskipshuset, bygge et stort påbygg, oppgradere uteområdene og sikre de historiske vikingskipene og andre gjenstander. Den...

Regjeringen gir ordre i dag om riving av Y-blokka

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen...

Operaen er blitt en av byens mest attraktive lokasjoner for reklame. Forbipasserende reagerer

På torget foran Operahuset har Netflix plassert en flere meter høy og lang hammer. Det prisvinnende Snøhetta-bygget er for anledningen blitt reklamemonter for strømmetjenestens...

Statsbyggs «blowjob»-plakat fra Akershus festning var intern spøk

Beskjeden fra den statlige forvaltningsbedriften lød slik: Statsbygg and AF Gruppen are working with blowjobs under Akershus fortress. An alarm warning is issued before...

Salget av Den gamle krigsskolen i Kvadraturen utsatt i tre måneder

Den gamle krigsskolen står i fare for å bli lagt ut for salg på det åpne markedet. Stiftelsen Den Gamle Krigsskole har fått et utvidet...

Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Etaten ga sin igangsettingstillatelse fredag, men legger ikke skjul på at etaten ikke ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rives. Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler fortsatt...

– Paviljongskole er det Veterinærhøyskole-tomta trenger for å bli en lokal møteplass

I saken om Bolteløkka FAUs forslag om midlertidig paviljongskole på Adamstuen og utdanningsetaten omstridte regnestykke på kostnader, har det vært mye fokus på miljøskadelig...

Y-blokka vurdert som ett av Europas viktigste truede kulturminner

Organisasjonen offentliggjorde tirsdag sammen med European Investment Bank Institute en kortliste med 14 kandidater til sin kåring av de mest truede kulturarvminnene i Europa....

Varsler om seksuell trakassering ved byggeplassen til Nasjonalmuseet

Statsbygg har mottatt fire varsler om seksuell trakassering ved byggeplassen i Oslo sentrum siden mai 2018, ifølge NRK. Tre av sakene har endt med at...

NRK vurderer flytting til Oslo fengsel: – Åpenbart spennende alternativ, ifølge NRK-sjefen

Da NRK la ut tomten på Marienlyst for salg i slutten av september i år, startet de også jakten på en ny tomt å...

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt et halvt år

Årsaken til forsinkelsen er at to kritiske leveranser til Statsbyggs byggeprosjekt er forsinket. Leveransene er knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Åpningen er derfor...

Statsbygg undersøker lønna til bygingsarbeidere ved Nasjonalmuseet

Arbeiderne jobber for et litauisk selskap, ifølge NRK. Ifølge en rapport fra revisjonsfirmaet KPMG, var en av arbeidernes grunnlønn nede i 26 kroner i timen. Rapporten...