Tag: Statens vegvesen

– Oslo er forskjellig fra livet på bygda. Bilen styrer ikke lenger byutviklingen

Denne uka kan vi lese at færre parkeringsplasser i Oslo gir mer bilkjøring og mer forurensning. Grunnlaget for denne oppsiktsvekkende påstanden er en meningsmåling fra...

— Klikkvennlig røverhistorie, sier MDGs byutviklingsbyråd om at Maxbo Sinsen tvinges til å ha...

-- Etter slagordet "aldri sjekk en god historie" har media klart å skape en klikkvennlig røverhistorie om at MDG vil tvinge snekkere til å...

Fem personer drept i Oslo-trafikken i 2018. To flere enn i 2017

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 106 i 2017 til 108 i 2018. Likevel vil 2018 være...

Folk har snudd, viser nye tall. Misnøye med bomringen i Oslo har økt kraftig

Også i fjor var det en økning i antallet som var misfornøyd med bomringen. Da økte tallet med to prosentpoeng. Det betyr at antallet misfornøyde...

Under varebilkontroller i Oslo fant trafikkontrollører 16 mulige trygdesvindlere

Denne uka har a-krimsenteret i Oslo og Statens vegvesen gjennomført omfattende tverretatlige kontroller av varebiler i Lillestrøm og Oslo. Målet med kontrollene var å...

De nye bomstasjonene i Oslo blir tre måneder forsinket. Oslopakke 3 kan tape 200...

– Dette er veldig trist. Vi har lagt en plan og var i rute i forhold til denne. Det er leit at inntektene fra...

Fra vikingby til fjordby. Oslos stolte maritime historie er samlet mellom to permer

Erik C Ødemark har skrevet boka "Maritime Oslo fra vikingby til fjordby". Ødemark er utdannet kulturarbeider. Han har alltid hatt en stor interesse for...

Ved Kongen Marina stopper plutselig «sykkelautostradaen». Nå vil lokale sykkelentusiaster ha en løsning

Klokken passerer halv ni og morgenrushet av syklister fra vest i byen inn mot sentrum er i full gang. I jevnt driv kommer sykler...

Lavere fartsgrense på veiene i Oslo fra 1. november

Årsaken til miljøfartsgrensen er svevestøv, som fører til dårligere luft og helseplager. Men en av hovedutfordringene er at trafikantene ikke overholder disse fartsgrensene, innrømmer...

Oslos skoleveier skal sikres. Miljøbyråden vil ha 400 nye fartsdumper og setter ned fartsgrensen...

Kjempeløftet med å sikre Oslos skoleveier er godt i gang. 42 steder fortau skal heves og bli høyere, farten skal reduseres ved 101 steder,...

Budsjettsprekk på 37 milliarder i Oslopakke 3 kan føre til ny prisøkning i bomringen

I en utredning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, og konsulentselskapet Dovre Group konkluderes det med at det kan bli en stor kostnadssprekk på Oslopakke 3,...

I morgen starter Statens vegvesen vårrengjøringen av riksvegene i Oslo

Mannskapene vil også utføre en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder og skilt. Riks- og europaveiene skal rengjøres, likeså gang- og sykkelveiene som...