Tag: Statens vegvesen

Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger

Bompenger ble den store kampsaken i kommunevalgkampen i fjor, og i flere av de store byene fikk Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) politisk...

Bare en person drept i Oslo-trafikken i 2019

En 62 år gammel mann mistet livet i trafikken i Oslo i 2019. Han var den eneste personen som døde i trafikkulykker i oslotrafikken...

Rapport slår alarm om luftkvaliteten i Bjørvika

Målingene i luftrapporten er gjort i Lohavn i Bjørvika mellom 2016 og 2017, og viser at nesten hele området har svært høye verdier av...

Malplassert bomstasjon på Torshov flyttes

Gravearbeidene startet torsdag, og bommen blir flyttet til den andre siden av gaten. Vegvesenet opplyste i juni til Dagsavisen at det «antakelig ikke er en...

Miljøfartsgrense i Oslo fra 1. november

Svevestøv fører til dårligere luft og helseplager for mange. Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned til 60 km/t på utvalgte veistrekninger. Lavere fart reduserer...

I denne oslotunnelen blir det satt opp en automatisk fotoboks

Det er satt opp fotoboks i Lørentunnelens vestgående løp på Ring 3, i retning Sinsenkrysset. Fotoboksen avdekkes torsdag 17. oktober. Det har skjedd mange trafikkulykker...

Trenger du elbil, elsykkel eller elsparkesykkel? Nå kan alt ordnes på ett sted på...

Mobilitetspunktet, som drives av firmaet Move About, er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Ruter og Statens vegvesen. Fra den røde klossen i Filipstadveien kan byens...

– Trafikkøkning i nabogatene etter at Løkkeveien ble stengt

-- Erfaringsmessig blir det en del trafikk rett etter en omlegging av denne størrelsen, før nytt kjøremønster får satt seg, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien...

Vegdirektoratet foreslår å flytte 270 arbeidsplasser ut av Oslo

Konstituert veidirektør Bjørn Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. -- Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv...

Forsikringsselskap frykter alvorlige ulykker med elsparkesykkel i sommer

Elektriske sparkesykler erobrer gatebildet i Oslo, til glede for noen og irritasjon for andre. Det populære fremkomstmiddelet har en motor som kan kjøre i...

Nå blir det sykkelfelt på Rådhusplassen

Strekningen over Rådhusplassen er en del av hovedsykkelvegnettet fra øst til vest gjennom Oslo, som Statens vegvesen jobber med. Flere delstrekninger blir ferdige allerede...

Randi ble kjørt ned av en elsparkesyklist og spyttet på. Midt på Karl Johan

Flere selskaper står klare til å lansere sine elektriske sparkesykler på gater og fortau i Oslo. Nå kan vi være i ferd med å...