Tag: Statens strålevern

Miljøvernforbundet rystet over at Oslos politikere ikke gjør mer for å stanse radioaktive utslipp...

Norges miljøvernforbund reagerer nærmest med vantro over manglende tiltak mot forurensing av Alnaelva fra Oslos politikere. Organisasjonen opplever også å bli møtt med taushet...

Øyeavdelingen på Ullevål stuet bort «en større mengde» radioaktive strålekilder på et oppbevaringsrom

Da Strålevernet gjennomførte tilsyn med radioaktive strålekilder ved Oslo universitetssykehus, avdekket de flere brudd på strålevernregelverket. Ett år senere står fremdeles ett av fire...