Tag: Sporveien

Nå er lysene på Juletrikken tent

Marianne Borgen tente lysene på lystrikken som vil trafikkere trikkenettet i hele desember. Deretter åpnet ordføreren og Sporveien T-banens juleutstilling på nedlagte Valkyrie plass stasjon. Barn...

– Byrådet må tilrettelegge for flere reklameflater der mindre kulturaktører kan reklamere gratis

Oslobyrådets siste budsjettforslag prioriterer store prestisjebygg, kutter i kulturtilskudd og svekker de mindre kunstinstitusjonene. I all iveren over nybyggene risikerer Oslo kommune å gå...

Refleksvester merket med 30-symbol skal få bilistene til å lette på gasspedalen

Til årets refleksvestaksjon har Sporveien trykket opp 320 refleksvester i voksen størrelse. Alle årets førsteklassinger ved Disen, Kjelsås og Grefsen skoler får en refleksvest...

11 tonn betongbit i ferd med å falle ned fra gangbru i Schweigaards gate....

Området har vært sikret siden i morgen, men det ble gitt kjøreforbud, og kollektivtraseen ble stengt for trikk og buss fra klokken 15, ifølge...

Streik stanser T-banen, trikker og busser i Oslo en halv time torsdag

-- Grunnen til at vi ikke streiker i to timer, er at vi ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å...

T-banen stenger fra Majorstuen til Smestad i høstferien

I løpet av høstferien skal Sporveien skifte ut sporveksler, innretningen som flytter T-banetoget fra et spor til et annet. Det skjer på stasjonene Majorstuen...

Ruter varsler nye T-baneavvik i høst

Arbeidet skal gjennomføres i september og oktober. Reisende oppfordres til å følge godt med i reiseplanleggeren eller appen RuterReise i denne perioden, ber Ruter. Sporveien...

Bommen i Oslogate skal egentlig regulere rushtidstrafikken, men er ute av drift. Resultat: Gata...

For å fjerne flaskehalsen i krysset mellom Oslo gate og Schweigaards gate, er det satt opp en bom i Oslo gate som skal hindre...

Slik ser den nye oslotrikken ut

Oslo har bestilt 87 nye trikker som skal leveres i perioden 2020-2024. Med det skiftes alle trikkene i Oslo ut og byen vil få...

AP vil sette av rekordsum til vedlikehold og rehabilitering av T-banen

-- Vedlikehold er veldig, veldig viktig, selv om det ikke synes til daglig. Vi politikere får lett oppmerksomhet når vi klipper snorer, men uten...

Ja, det ER færre sitteplasser på de nye trikkene

Tidligere denne uken ble bildene av de nye trikkene som Oslo får i 2020-21 offentliggjort. Bildene viser blant annet et større frigjort innvendig areal,...

Ranet på sønnen (13) til Morten skal ha blitt filmet. Politiet henla saken likevel....

I februar i år la politiet la frem sin statistikk over hovedstadens anmeldte kriminalsaker for 2018. Denne viste en økning i antall saker, hvor...