Tag: Sporveien

En firkantet pakkeboks vil prege Oslos bybilde fremover. I dag ble den første løftet...

Pakkeboks er en selvbetjent, døgnåpen automat som skal gjøre det enklere for folk å hente pakkene sine. Pakkeautomaten går på batteri og kommuniserer med...

Sporveien har vedtatt en bot på en million kroner etter oljelekkasjen på Ryen våren...

Under tømming av tre gamle oljetanker med fyringsolje onsdag 30. mai 2018 på Ryen verksted, oppsto en lekkasje. Denne førte til at fyringsolje rant...

Her blir mannen lagt i bakken av fire trikkekontrollører. Mens han roper: – Du...

Under hendelsen tar en kontrollør tak i kraven på jakka til passasjeren, mens han roper: «Du tar meg rundt halsen». Deretter «Du klemmer min...

Sporveien forlenger avtalen med Clear Channel

Sporveien forlenger sin samarbeidsavtale med Clear Channel med ytterligere to år frem til 2022. Clear Channel vil dermed fortsette å forvalte trafikkreklame knyttet til...

Da de «kvindelige konduktricerne» inntok Sporveien

Mandag morgen 20. mars 1916 låste Margit Preede døra til leiligheta si i Geitmyrsveien 54 og spaserte de få kvartalene fra Lindern og ned...

Sporveien må styrke brannsikkerheten etter brann på Helsfyr T-bane

Montørene om bord i vognen, som befant seg 300 meter inne i tunnelen, hadde allerede evakuert seg selv ut av tunnelen da minst én...

I dag åpner øvre Grefsenveien endelig for bil og buss i begge retninger

Trikkespor er ferdig, fundamentplaten under skinnene er skiftet og holdeplassene står klare til bruk. Mandag 9. desember markerer Sporveien at den aller øverste delen...

Nå er lysene på Juletrikken tent

Marianne Borgen tente lysene på lystrikken som vil trafikkere trikkenettet i hele desember. Deretter åpnet ordføreren og Sporveien T-banens juleutstilling på nedlagte Valkyrie plass stasjon. Barn...

– Byrådet må tilrettelegge for flere reklameflater der mindre kulturaktører kan reklamere gratis

Oslobyrådets siste budsjettforslag prioriterer store prestisjebygg, kutter i kulturtilskudd og svekker de mindre kunstinstitusjonene. I all iveren over nybyggene risikerer Oslo kommune å gå...

Refleksvester merket med 30-symbol skal få bilistene til å lette på gasspedalen

Til årets refleksvestaksjon har Sporveien trykket opp 320 refleksvester i voksen størrelse. Alle årets førsteklassinger ved Disen, Kjelsås og Grefsen skoler får en refleksvest...

11 tonn betongbit i ferd med å falle ned fra gangbru i Schweigaards gate....

Området har vært sikret siden i morgen, men det ble gitt kjøreforbud, og kollektivtraseen ble stengt for trikk og buss fra klokken 15, ifølge...

Streik stanser T-banen, trikker og busser i Oslo en halv time torsdag

-- Grunnen til at vi ikke streiker i to timer, er at vi ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å...