Tag: SpareBank 1

Fotgjengere som ikke bruker refleks fører til mange nestenulykker i Oslo 

I en ny undersøkelse sier hele 38 prosent av bilførerne i Oslo og Akershus at de har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger...