Tag: Sparebank 1 Markets

Aksjeeiere i Hafslund får langt mer for aksjene sine fra Oslo kommune

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april 2017 planer...