Tag: sosiale boformer; Friis gate 6

Ensomhet er et samfunnsproblem vi kan gjøre noe med. Et borettslag på Hovseter viser...

Sosiale bokonsepter er langt vanligere i Sverige og Danmark. Men i Borettslaget Kollektivet har beboerne felles middag og musikkrom i blokka. Det ser ut som...