Tag: Soria Moria

— Politisk kokkelimonke på bakrommet i bydel Sagene

For oss i hovedstaden er det bystyre og bydelsutvalg som om et knapt år skal settes sammen etter valget. Så finner politikerne ut hvem...

Rødt torpederer byrådets nye skjenkeregler. Lokalpolitikerne i bydelene skal fortsatt bestemme

-- Dette handler om lokaldemokrati og bydelspolitikernes medbestemmelsesrett. Det er bydelspolitikerne som kjenner nabolaget sitt best. Rødt kommer ikke til å gå inn for...