Tag: Sørenga bru

Trappen på Sørenga bro blir forsinket

Trappen på Sørenga bro vil lette adkomsten mellom Gamlebyen og Sørenga. Etter planen skulle trappen stå ferdig i slutten av oktober. – Prosjekteringen tok noe...

Bydelsutvalget i Gamle Oslo krever en trapp ned fra Sørenga bru til Middelalderparken. Blir...

Ved Middelalderparken i Bjørvika stikker en forlatt bilbru, kalt Sørenga bru, ut i løse luften. På grunn av stridigheter mellom Oslo kommune og Statens vegvesen ble...