Tag: Slumstasjonen

Matsentralen gir Frelsesarmeen tonnevis av julemat som skal til fattige Oslo-familier

--Vi ved Slumstasjonen deler ut mat til 3.600 familier med vedvarende lav inntekt i Oslo. Julen er den tiden det er størst behov. Tenk...