Tag: Slottsplassen

Nå kan du sikre deg gratis, reserverte kremplasser foran Slottet 17. mai.

Plassen rundt Karl Johan-monumentet er avsatt til publikum som ønsker å se barnetoget passere Slottet og hilse kongefamilien. For eldre og uføre og deres ledsagere...