Tag: Skule Wingenstad

Rusbruken i Oslos uteliv skal kartlegges

I panelet sitter blant annet politifolk, helsearbeidere, folk fra byens åpne rusmiljø, ansatte i skolen og ansatte i utelivet, skriver Klassekampen. Hvert halvår skal panelet...