Tag: Skarpsno og Gimle vel

Trass i lokal motstand, Fylkesmannen støtter vedtaket om bygging av ny fløy ved Røde...

Firmaet Aleris ønsker å bygge en ny fløy ved Røde Kors Klinikk på Skillebekk. Det ønsker derimot ikke en rekke av naboene og Selskab et...