Tag: Skanska

Fra 2020 skal Skanska utelukkende bygge grønne boliger

Skanska er en stor og synlig aktør innen boligbygging i Oslo, for eksempel i Ensjøbyen hvor de bygger hundrevis av nye boliger. Nå lover de...

Næringsliv og politikere spleiser på ny bro over Akerselva

– Vi er opptatt av området rundt oss og ønsker mer folkeliv, kafeer, butikker og at det blir trygt å ferdes også langs denne...

— Levahn mekaniske verksted på Ensjø burde bli en mathall, ikke leiligheter

-- Det er synd at historiske Levahn mekaniske verksted på Ensjø skal gjøres om til leiligheter. I sin masteroppgave tok arkitektstudent Frida Randen for...