Tag: Siri Gauthun Kielland

Siri Gauthun Kielland (56) innstilles som ny direktør for plan- og bygningsetaten

Kielland erstatter Ellen de Vibe, som har vært direktør i plan- og bygningsetaten i 20 år. I 2008, i starten av Bjørvika-utbyggingen, var Ellen...