Tag: Siri Andresen

Frogner svømmeklubb ønsker helårssvømming ved Frognerbadet

I dag holder Frognerbadet åpent kun tre måneder i året. Det ønsker Frogner svømmeklubb å gjøre noe med. Nå kjemper de for at kommunen...