Tag: Silje Bjerke

–På KulTur på Tøyen har jeg fått nye venner, her lærer jeg om Norge...

KulTur er en turgruppe for innvandrere. Gruppa besøker ulike kulturtilbud i Oslo, for å bli kjent med byen vår, med hverandre og trene på...