Tag: Sex og samfunn

Sex, trakassering og grensesetting nytt fag i Oslos ungdoms- og videregående skoler

Fra høsten skal elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo lære om seksualitet, grensesetting og trakassering. -- Vi ønsker at dette skal bidra til å skape...

— For dårlig kvalitet på helsestasjoner for unge, mener samtlige ungdomspartier i Oslo

I Oslo har alle de 15 bydelene en egen helsestasjon for ungdom. I tillegg finnes det en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet, og en...